vuokravalvonta
vuokravalvonta

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Mitä vuokrasopimuksen irtisanominen tarkoittaa?

Miten vuokrasopimus tulee irtisanoa?

Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus

Vuokrasopimuksen Irtisanomisaika

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomisperusteet

Korvaus määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomisen johdosta

Mitä eroa on vuokrasopimuksen irtisanomisella ja vuokrasopimuksen purkamisella?

Mitä jos vuokralainen ei poistu irtisanomisajan päätyttyä?

Maksamattoman vuokran perintä irtisanomisen jälkeen

Mitä vuokrasopimuksen irtisanominen tarkoittaa?

Vuokrasopimuksen irtisanominen tarkoittaa vuokrasuhteen toisen osapuolen ilmoitusta siitä, että vuokrasopimus halutaan päättyväksi irtisanomisajan puitteissa.

Miten vuokrasopimus tulee irtisanoa?

Vuokrasopimuksen irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. Aloitteen tekevän osapuolen tulee huolehtia siitä, että vuokrasuhteen toinen osapuoli saa tietoonsa irtisanomisilmoituksen.

Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus

Vuokrasopimuksen irtisanominen tulisi tehdä kirjallisesti ja lisäksi aloitteen tekevän osapuolen tulee huolehtia siitä, että ilmoitus tavoittaa todistetusti toisen osapuolen. Riitojen ja epäselvyyksien välttämiseksi kannattaakin laatia erillinen irtisanomisilmoitus ja lisäksi huolehtia siitä, että irtisanomisilmoitukseen tulee myös vastaanottajan allekirjoitus.

Ohessa esimerkkejä irtisanomisilmoituksista:

Vuokrasopimuksen Irtisanomisaika

Irtisanomisajalla tarkoitetaan aikaa irtisanomisilmoituksen toimittamisesta siihen, kun vuokrasuhde päättyy. Irtisanomisajan pituus riippuu siitä, kumpi osapuoli irtisanoo vuokrasopimuksen ja kauanko vuokrasuhde on ollut voimassa irtisanomispäivään mennessä.

Irtisanomisaika vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimus

Mikäli vuokrasuhde on ollut voimassa alle vuoden, on irtisanomisaika kolme kuukautta. Jos vuokrasuhde on puolestaan kestänyt yli vuoden, niin irtisanomisaika on 6kk.

Irtisanomisaika vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimus

Irtisanomisaika on vuokralaisen irtisanoessa yhden kuukauden riippumatta vuokrasuhteen kestosta.

Miten lasketaan vuokrasopimuksen irtisanomisaika?

Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden lopusta, jolloin irtisanominen tehtiin.

Ohessa esimerkki irtisanomisajan laskemisesta:

Vuokralainen irtisanoo asunnon 20.6.2016 ja irtisanomisaika lasketaan siis kesäkuun lopusta. Tällöin vuokrasopimus päättyy 31.7.2017.

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomisperusteet

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomisen osalta tulee käräjäoikeudelta hakea erillinen vahvistus irtisanomisesta.

Jotta käräjäoikeus vahvistaa irtisanomisen, tulee jonkin laissa määritellyn irtisanomisperusteen toteutua.

Irtisanomisperusteet vuokralaisen irtisanoessa määräaikainen vuokrasopimus

Irtisanomisperuste on toteutunut, mikäli vuokralainen muuttaa toiselle paikkakunnalla opintojen, työn tai puolisen työn takia.

Lisäksi irtisanomisperusteena voidaan käyttää tilannetta, jossa asunnon tarve päättyy vuokralaisen sairauden tai vamman myötä.

Edellä mainittujen lisäksi irtisanomisperusteena voidaan käyttää myös aiempia tilanteita vastaavaa asiaa, jonka vuoksi vuokrasopimuksen voimassaolo määriteltyyn määräaikaan asti olisi vuokralaisen tai vuokralaisten kannalta selvästi kohtuutonta.

Irtisanomisperusteet vuokranantajan irtisanoessa määräaikainen vuokrasopimus

Vuokrantajan puolelta irtisanomisperusteena voidaan hyväksyä tilanne, jossa vuokrattava huoneisto tarvitaan vuokrantajan omaan tai hänen perheenjäsenen käyttöön syystä, joka vuokranantajalla ei ole voinut olla tiedossa silloin, kun sopimus on tehty.

Lisäksi irtisanomisperusteena voidaan hyväksyä tilanne jonka vuoksi sopimuksen voimassaolo määriteltyyn määräaikaan asti olisi vuokranantajan kannalta selvästi kohtuutonta.

Korvaus määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomisen johdosta

Lain mukaan sen osapuolen, joka ei ole irtisanonut vuokrasopimusta, tulee saada kohtuullinen korvaus sopimuksen päättymisestä ennen sovittua määräpäivää.

Mitä eroa on vuokrasopimuksen irtisanomisella ja vuokrasopimuksen purkamisella?

Vuokrasopimuksen irtisanomisen osalta tulee aina huomioida lain mukainen irtisanomisaika, joka alkaa irtisanomisilmoituksen vastaanottamisen jälkeen. Vuokrasopimuksen purkamisen osalta erillistä irtisanomisaikaa ei ole, vaan yleensä purkamisilmoituksen vastaanottamisen jälkeen varataan kohtuullinen aika tyhjentää asunto.

Lisäksi on syytä huomioida, että laissa on erikseen määritelty perusteet vuokrasopimuksenpurkamiselle.

Mitä jos vuokralainen ei poistu irtisanomisajan päätyttyä?

Mikäli vuokralainen ei luovuta asuntoa vuokranantajan hallintaan irtisanomisajan päätyttyä, tulee vuokranantajan hakea vuokralaiselle häätöä.

Tarjoamamme häätöpalvelun avulla, haemme vuokranantajan puolesta häädön velalliselle. Näin vuokranantajan ei tarvitse tutustua mahdollisesti monimutkaiseltakin kuulostavaan prosessiin, vaan hoidamme asian tehokkaasti ja luotettavasti asiakkaamme puolesta.

Lue lisää: Vuokralaisen häätö

Maksamattoman vuokran perintä irtisanomisen jälkeen

Mikäli vuokralaiselta jää irtisanomisen jälkeen avoimia vuokria tai muita maksuja (esimerkiksi mahdollisia vesi- tai autopaikkamaksuja), eikä takuuvuokra riitä kattamaan kaikkia avoimia maksuja, kannattaa vuokranantajan olla yhteydessä perintätoimistoon ja aloittaa perintä maksamattomien maksujen vuoksi.

Vuokran perinnän osalta toimeksiannon tekeminen onnistuu nopeasti esimerkiksi toimeksiantolomakkeemme avulla. Perinnän aloittamiseksi tarvitsemme kopion vuokrasopimuksesta sekä erittelyn avoimista vuokrista. Erittelyn ei tarvitse sisältää muuta kuin tiedot siitä, mitkä maksut ovat avoinna ja mikä näiden maksujen eräpäivä on ollut. Perimme maksamattoman vuokran lisäksi myös viivästyskoron, jota kertyy lain mukaisesti aina siihen saakka kunnes koko avoin velka on maksettu.

Maksamatonta vuokraa voidaan periä myös vuokrasuhteen aikanakin samojen periaatteiden mukaan.

Lue lisää: Vuokran perintäPerintäpalvelu

Lue myös

Scroll to top