vuokravalvonta
vuokravalvonta

Vuokranmaksu

Vuokranmaksun seuranta

Vuokranmaksun säännöllinen ja tarkka seuraaminen on vuokranantajan edun mukaista. Valitettavan usein kohtaamme tilanteita, joissa vuokranantaja ei ole seurannut säännöllisesti maksujen kirjautumista ja vuokralaisen vuokranmaksujen laiminlyönnit ovat tulleet vuokranantajan tietoon vasta pidemmän ajan kuluttua jolloin velkaa on ehtinyt kertyä jo huonoimmassa tapauksessa useamman kuukauden ajan.

Säännöllinen seuraaminen voi olla useamman vuokranasunnon omistajalle aikaa vievää ja haastavaa, mikäli esimerkiksi vuokrattuina olevien asuntojen vuokranmaksupäivät poikkeavat toisistaan tai mikäli vuokralaiset maksavat osasuorituksia pitkin kuukautta.

Vuokralaisen vuokranmaksua tulisi seurata säännöllisesti, jotta mahdollisiin ongelmatilanteisiin voidaan puuttua oikein ja riittävän ajoissa.

Tarjoammekin erillistä vuokravalvonta-palvelua, joka huolehtii vuokrananatajan puolesta vuokranmaksun valvonnasta.

Vuokranmaksun seurannan työkalut

Kuten tässä kirjoituksessakin on aiemmin todettu, vuokranmaksun seuranta voi olla haasteellista. Tästä syystä olemmekin kehittäneet vuokranmaksun seurantaan oman kustannustehokkaan vuokravalvonta-palvelun, joka huolehtii vuokranantajan puolesta siitä, että vuokrat maksetaan vuokrasopimuksessa määritellyn vuokranmaksupäivän ja vuokrasumman mukaisesti vuokranantajalle.

Mikäli vuokranmaksussa on ongelmia, niin näihin puututaan ennalta sovitun mukaisesti esimerkiksi lähettämällä vuokralaiselle maksumuistutus vuokranantajan nimissä.

Vuokranmaksuun liittyvä lainsäädäntö

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta ottaa kantaa niin vuokranmaksun määräyksiin kuin muihin vuokrasuhteeseen ja vuokraamiseen liittyviin asioihin.

Lue lisää: Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Vuokranmaksupäivän sopiminen

Vuokralainen ja vuokranantaja sopivat vuokranmaksupäivästä vuokrasuhteen alussa ja sovittu vuokranmaksupäivä kirjataan vuokrasopimukseen.

Vuokranmaksu myöhässä

Mikäli vuokralainen ei maksa vuokraa sovitusti, kannattaa vuokranantajan olla pikaisesti yhteydessä vuokralaiseen. Tärkein on pyrkiä saamaan keskusteluyhteys vuokralaiseen ja selvittää syy siihen, että maksut ovat myöhässä. Jos vuokranantajan omat toimet eivät saa aikaan vuokranmaksua, niin kannattaa olla yhteydessä perintätoimistoon ja pyytää neuvoa asian osalta. Ammattimaisella perintätoimistolla on usein paljon kokemusta vastaavista tilanteista ja onkin kannattavaa kuunnella miten asiassa kannattaisi toimia, jotta tilanne saataisiin ratkaistua.

Tarvittaessa perintätoimisto voi aloittaa perintätoimet asian osalta ja näin vuokranantaja voi luottaa siihen, että maksamaton vuokrasaatavaa peritään oikein ja luotettavasti.

Lue lisää: Vuokran perintä.

Lue myös

Scroll to top