vuokravalvonta
vuokravalvonta

Vuokranantajat

Tietoa ja hyödyllisiä linkkejä vuokranantajille

Saamme paljon yhteydenottoja vuokranantajilta vuokralaisen luottotietojen tarkistamiseen, vuokranmaksun ongelmiin sekä vuokran perintään liittyen.

Tehdäksemme vuokranantajien tiedonhausta helpompaa, olemme koonneet oheiselle sivulle vuokranantajille suunnattua tietoa ja linkkejä, joista on hyötyä vuokrasuhteen aikana ilmenevissä ongelmatilanteissa sekä jo ennen vuokrasuhteen alkua, kun vuokranantaja on valitsemassa vuokralaista.

Luottotietojen tarkistus

Maksuhäiriömerkintä

Asuinhuoneiston vuokrasopimus

Maksumuistutus

Maksamattoman vuokran viivästyskorko

Miten toimia, kun vuokralaisella tulee ongelmia vuokranmaksun suhteen?

Vuokran perintä

Vuokralaisen häätö

Häätöpalvelu

Takuuvuokra

Vuokrasopimuksen päättäminen

Ulosotto

Ulosottohakemus

Käräjäoikeus

Suppea Ulosotto

Vuokranmaksu

Vuokran korottaminen

Vuokranmaksun valvonta

Perintä

Luottotietojen tarkistus

Luottotietojen tarkistus on yksi merkittävimmistä keinoista pienentää riskiä siihen, että osa vuokrista tai kaikki vuokrat jäisivät saamatta. Tarkistamalla huolellisesti vuokralaisen luottotiedot ennen sopimuksen laatimista, vuokranantaja pystyy merkittävästi paremmin hallitsemaan tuota riskiä.

Luottotietojen tarkistukseen tulee saada vuokralaisehdokkaalta suostumus sekä lisäksi vuokralaisehdokkaan täydellinen henkilötunnus.

Luottotietopalveluiden avulla tiedot mahdollisista maksuhäiriöistä saa välittömästi kyselyn jälkeen, joten tulosta ei tarvitse odottaa pitkään.

Lue lisää: Luottotietojen tarkistus

Maksuhäiriömerkintä

Maksuhäiriömerkintä on luottotietoihin rekisteröity merkintä, joka kertoo esimerkiksi luotonantajille ettei tarkistuksen kohde ole selviytynyt aiemmista velvoitteistaan.

Maksuhäiriömerkintöjä on useita erilaisia ja ne syntyvät erilaisten tilanteiden johdosta. Tyypilisimpiä maksuhäiriömerkintöjä on velkomustuomiosta aiheutunut merkintä, erilaisista maksukyvyttömyysmenettelyistä aiheutuneet merkinnät (velallisen jättämä saneeraushakemus, velkojan hakema konkurssihakemus) tai ulosottoviranomaisten merkinnät varattomuusesteistä.

Lue lisää; MaksuhäiriömerkintäLuottotiedot

Asuinhuoneiston vuokrasopimus

Yksi tärkeistä asunnon vuokraukseen liittyvistä vaiheista on laatia kirjallinen vuokrasopimus, jossa sovitaan vuokrasuhteen ehdoista osapuolten kesken. Vuokrasopimuksella sovitaan esimerkiksi vuokran suuruudesta, vuokranmaksu päivästä sekä vuokrasuhteen kestosta.

Lue lisää: Asuinhuoneiston vuokrasopimus

Maksumuistutus

Maksumuistutus tai toiselta nimeltään maksukehotus on velalliselle lähetettävä huomautuslasku, jossa ilmoitetaan perusteena olevan alkuperäisen laskun tai saatavan olevan edelleen avoinna. Maksumuistutuksen voi lähettää velkoja itse tai vaihtoehtoisesti velkoja voi pyytää myös perintätoimistoa lähettämään maksumuistutuksen puolestaan. Maksumuistutuksella vaaditaan alkuperäisen pääoman lisäksi yleensä myös lain mukaista viivästyskorkoa sekä maksumuistutuskulua.

Lue lisää: Maksumuistutus

Maksamattoman vuokran viivästyskorko

Vuokralaisen laiminlyödessä vuokrasopimuksen mukaiset vuokranmaksuvelvoitteet on vuokranantajalla oikeus myös viivästyskorkoon. Viivästyskoron määrän voi laskea vaivattomasti viivästyskorkolaskurillamme. Mikäli maksamaton vuokra siirretään meille perintään, perimme myös aiheutuneen viivästyskoron automaattisesti velkojalle.

Siirrä maksamaton vuokra perintään täällä.

Miten toimia, kun vuokralaisella tulee ongelmia vuokranmaksun suhteen?

Saamme lähes päivittäin yhteydenottoja vuokranantajilta, jotka kohtaavat ensimmäistä kertaa ongelmatilanteen vuokranmaksun osalta. Näiden tilanteiden osalta vaihtelee suuresti se, milloin vuokranantaja ottaa meihin yhteyttä ensimmäistä kertaa. Saamamme kysymykset ovat kuitenkin usein samanlaisia ja olemmekin koonneet niitä oheiselle sivulle : Miten toimia, kun vuokralaisella tulee ongelmia vuokranmaksun suhteen?

Vuokran perintä

Mikäli vuokralainen ei maksa vuokria sovitusti, kannattaa vuokranantajan aloittaa perintätoimet nopeasti, ettei avoin velka kasva liian suureksi. Ensimmäisessä vaiheessa vuokranantajan kannattaa olla pikaisesti yhteydessä vuokralaiseen ja huomauttaa maksamattomasta vuokrasta. Mikäli omat huomautustoimet eivät saa vuokralaisen maksua aikaan, on syytä kääntyä perintätoimiston puoleen.

Lue lisää: Vuokran perintäPerinnän vaiheet

Vuokralaisen häätö

Mikäli vuokrasuhde on jo päättynyt mutta asunnon hallinta on edelleen vuokralaisella, voi vuokranantaja turvautua häätötoimiin.

Lue lisää: Vuokralaisen häätö

Häätöpalvelu

Häätöpalvelussa huolehdimme vuokranantajan puolesta häätöhakemuksen laatimisista ja yhteydenpidosta viranomaisiin. Vuokranantaja voi siis luottaa siihen, että häätöprosessi menee eteenpäin oikein ja luotettavasti.

Takuuvuokra

Takuuvuokra tai vuokravakuus on osapuolten kesken sopima summa, jonka vuokralainen maksaa vakuudeksi siltä varalta, että osa vuokrista jää maksamatta tai asuntoon aiheutuu vuokrasuhteen aikana vahinkoa, joka kuuluu vuokralaisen korvattavaksi. Vakuuden määrä sovitaan osapuolten kesken ja on tavallisesti 1-3 kuukauden vuokraa vastaava summa.

Lue lisää:Takuuvuokra

Vuokrasopimuksen päättäminen

Vuokrasuhteen osapuolet voivat päättää vuokrasopimuksen huoneenvuokralain määräysten mukaisesti vaihtoehtoisesti joko purkamalla vuokrasopimuksen tai irtisanomalla vuokrasopimuksen.

Lisätietoa vuokrasuhteen päättämistavoista ja edellytyksistä ohessa:

Vuokrasopimuksen purkaminen

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Ulosotto

Ulosottoviranomaiset huolehtivat perintätoimista, kun saatavalle on haettu ulosottoperuste. Tavallisimman tämä tarkoittaa käräjäoikeudesta haettu velkomustuomiota, jonka saamisen jälkeen velkoja tai esimerkiksi velkojan asiamiehenä toimiva perintätoimisto voi edistää asian ulosottoviraston hoidettavaksi laatimalla ulosottohakemuksen.

Lue lisää:Ulosotto

Ulosottohakemus

Ulosottohakemuksella käynnistetään saatavan perintä ulosottovirastossa. Ulosottohakemukseen liitetään esimerkiksi velkomusasian kohdalla kopio käräjäoikeudesta haetusta velkomustuomiosta, joka toimii ulosottoperusteena sekä lisäksi tieto siitä, minkälaista ulosottomenettelyä haetaan.

Lue lisää: Ulosottohakemus

Käräjäoikeus

Ensimmäinen oikeusaste suomessa on nimeltään käräjäoikeus, joka käsittelee esimerkiksi erilaisia velkomusasioita ja riita-asioita. Prosessi käräjäoikeudessa käynnistyy toisen osapuolen laatimalla haastehakemuksella.

Lue lisää: Käräjäoikeus

Suppea Ulosotto

Velkoja voi halutessaan hakea velkomustuomion jälkeen ulosottohakemuksella vain suppeaa ulosottomenettelyä, jonka aikana ulosottoviranomaiset suorittavat perintätoimia vain sellaisista varoista ja omaisuudesta, jota ei tarvitse realisoida.

Lue lisää: Suppea UlosottoUlosmittausUlosotto

Vuokranmaksu

Miten vuokranmaksua kannattaa seurata entä millaisia keinoja vuokranantajalla on vuokranmaksun valvontaan?

Lue lisää artikkelistamme: Vuokranmaksu.

Vuokran korottaminen

Vuokrasopimukselle kannattaa kirjata erikseen myös vuokran korotukseen ja/tai tarkistukseen liittyvät ehdot. Olemme koonneet vuokran korotukseen liittyviä kysymyksiä vastauksineen erilliselle sivulle.

Lue lisää: Vuokran korottaminen

Vuokranmaksun valvonta

Mikäli vuokralainen maksaa vuokria sovitusta poiketen pienissä erissä tai laiminlyö maksuja kokonaan, on vuokranantajalla usein vaikeaa pitää kirjaa siitä, kuinka paljon vuokraa on vielä saamatta. Lisäksi jatkuva valvonnan tarve voi viedä kohtuuttomasti vuokranantajan aikaa ja tästä syystä tarjoammekin vuokranantajalle vaihtoehtoisen palvelun maksujen valvontaan.

Perintä

Olemme koonneet perintään liittyvää tietoa erilliselle perintä-sivustolla, joka löytyy täältä: Perinta

Lue myös

Scroll to top