vuokravalvonta
vuokravalvonta

Vuokran korottaminen

Milloin vuokrankorotuksesta sovitaan?

Mitä voidaan sopia vuokrankorotuksen ehdoista?

Mihin vuokrankorotusta edeltävä tarkastus voidaan sitoa?

Maksuohjeet korotuksen jälkeen

Maksamattomien vuokrien perintä

Tässä kirjoituksessa käymme läpi vuokran korottamiseen liittyviä yleisiä kysymyksiä.

Milloin vuokrankorotuksesta sovitaan?

Vuokrankorotuksen ehdoista on tärkeä sopia vuokrasopimusta tehdessä. Näin kyseiset ehdot voidaan merkitä vuokrasopimukseen.

Ellei vuokrankorotuksesta ole sovittu sopimuksella, voi vuokranantaja käynnistää neuvottelut vuokrankorotuksen tekemiseksi. Neuvottelut tulee aloittaa vähintään 6 kk ennen korotuksen astumista voimaan. Neuvottelun tuloksena vuokranantajan tulee antaa vuokralaiselle mahdollisuus jatkaa vuokrasuhdetta uusien ehtojen mukaisesti. Mikäli neuvottelut eivät tuota molempia osapuolia miellyttää lopputulosta, voidaan vuokrasopimus päättää.

Mitä voidaan sopia vuokrankorotuksen ehdoista?

Vuokrankorotuksesta voidaan sopia, että vuokran suuruutta tarkastellaan tiettynä päivänä ja sen tarkastelu perustuu esimerkiksi elinkustannusindeksiin. Mikäli kustannukset ovat elinkustannusindeksin mukaan nousseet, voidaan vuokraa korottaa samassa suhteessa.

Mihin vuokrankorotusta edeltävä tarkastus voidaan sitoa?

Vuokrankorotukset sidotaan tyypillisesti elinkustannusindeksiin tai muuhun vastaavaan indeksiin. Toinen molemmille osapuolille selkeä tapa on kirjata korotuksen määrä kiinteänä prosenttina tai euromääränä.

Mikäli korotukset sidotaan muihin mittareihin, tulisi soveltamisehdoista sopia riittävän selkeäst, ettei asiassa jää epäselvyyttä kummallekaan osapuolelle. Kun osapuolet ovat määritelleet sen, miten vuokraa tarkastellaan, tulee myös sopia siitä, milloin vuokraa tarkastellaan. Tämä on mahdollista kirjata sopimukselle yksinkertaisesti esimerkiksi kirjaamalla vuosittainen tarkastuspäivä.

Maksuohjeet korotuksen jälkeen

Hyvän tavan mukaista on ilmoittaa vuokralaiselle erillisellä ilmoituksella vuokrasopimuksessa mainitun vuokrankorotuksen voimaan astumisesta. Tämä ei ole kuitenkaan välttämätöntä, jos vuokrankorotusehdoista on sovittu selkeästi vuokrasopimuksella. Näin ollen vuokralaisen tulisi itse huomioi vuokrankorotus ja maksaa uusi korotettu vuokra.

Maksamattomien vuokrien perintä

Mikäli vuokraa ei makseta vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, kannattaa vuokranantajan huomauttaa pikaisesti maksamattomasta vuokrasta vuokralaista esimerkiksi puhelimitse tai kirjallisen maksumuistutuksen avulla. Mikäli vuokranantajan omat huomautustoimet eivät saa aikaan sopimuksen mukaista vuokranmaksua, on syytä turvautua ammattimaisen perintätoimiston puoleen. Perintätoimisto huolehtii siitä, että vuokrat peritään luotettavasti, tehokkaasti ja lain määrittelemällä tavalla. Lisäksi perintätoimisto voi hakea tarvittaessa myös vuokralaiselle häädön asunnosta, mikäli lisää vuokria jää maksamatta. Häätöpalvelu huolehtii siitä, että prosessi etenee oikein ja tehokkaasti ulosottoviranomaisten hoitoon.

Lue lisää: Vuokran perintäPerintäpalvelun käyttöönotto

Lue myös

Scroll to top