1
1

Viivästyskorko

Meiltä tiedustellaan usein neuvoa viivästyskorkoon liittyen ja olemmekin koonneet käyttöönne vastauksia yleisimpiin meille esitettyihin kysymyksiin:

Mikä on viivästyskorko?

Viivästyskorko on korko, jota velallinen on korkolain mukaan velvollinen suorittamaan maksun viivästyessä sovitusta maksupäivästä. Viivästyskoron tarkoituksena on hyvittää maksun saajalle maksun viivästymistä sekä ohjata myös velallista maksamaan avoin saatava eräpäivään mennessä.

Lainmukaisen kertyneen viivästyskorkon määrän laskentaperuste ja suuruus riippuvat osin siitä minkälaisesta saatavasta on kyse sekä siitä, onko kyseessä kuluttajasaatava vai onko kenties kyse yritysten välisestä kaupasta.

Kuinka suuri viivästyskorko on?

Viivästyskoron suuruus määräytyy korkolain määräysten mukaisesti kuluttaja-asiakkaan kohdalla seuraavasti, mikäli eräpäivästä on sovittu:

”Velan maksun viivästyessä velallisen on maksettava viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa, joka on seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko.”

Yritysten välisessä kaupassa viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti seuraavalla tavalla:

” Jos viivästys koskee kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain (30/2013) 1 §:ssä tarkoitettua maksua, velallisen on maksettava viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa, joka on kahdeksan prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva tämän lain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko.”

Suomen Pankki vahvistaa puolivuosittain korkolain mukaisen vahvistetun viitekoron sekä siitä seuraavan voimassaolevan viivästyskoron suuruuden kotisivuillaan.

Miten voin laskea viivästyskoron määrän?

Saatavalle kertyneen viivästyskoron määrän voi laskea itse tai käyttää olemassa olevia laskureita tarkan summan määrittämiseen.

Laskureita käyttäessä kannattaa valita luotettavassa lähteessä sijaitseva laskuri, jotta voi varmistua siitä, että koron laskeminen laskurilla tapahtuu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi laskennassa tulee käyttää aina voimassa olevaa Suomen Pankin vahvistamaa viitekorkoa.

Mikäli perintätoimisto huolehtii maksumuistutuksen lähettämisestä ei viivästyskoron määrää tarvitse laskea valmiiksi vaan perintätoimisto laskee sen asiakkaan puolesta ja vaatii sitä pääoman yhteydessä velalliselta.

Lue lisää: Perintäpalvelun käyttöönottoViivästyskorkolaskuriMaksumuistutus

Viivästyskoron muodostuminen velalle, jonka eräpäivää ei ole määritelty

Toisinaan on niin, ettei velalle ole määritelty tarkkaa eräpäivää. Tällöin velkojalla on oikeus viivästyskorkoon, kun on kulunut 30 päivää laskun lähettämisestä tai siitä päivästä, kun kyseistä suoritusta on vaadittu maksettavaksi ensimmäisen kerran.

Miten vaadin viivästyskorkoa maksettavaksi?

Useat laskutusjärjestelmät laskevat kertyneen viivästyskoron automaattisesti ja lisäävät kertyneen koron maksumuistutukseen. Mikäli asiakas on ehtinyt kuitenkin maksaa laskun alkuperäisellä laskulla ennen huomautuslaskun lähettämistä mutta kuitenkin eräpäivän jälkeen, voi kertyneistä viivästyskoroista lähettää erillisen laskun.

Mikäli perintätoimisto hoitaa maksumuistutuksen lähettämisen, niin viivästyskorko lasketaan ja vaaditaan asiakkaan puolesta.

Lue lisää: PerintäPerintäpalvelun käyttöönotto

Korkolaki

Velalle maksettavasta korosta määrätään korkolaissa.

Viivästyskoron laskentakaava

Viivästyskoron voi toki laskea myös ilman laskureita, kunhan selvittää etukäteen korkoprosentin, laskun pääoman sekä päivien lukumäärän.

Viivästyskoron voi laskea itse seuraavalla kaavalla:

(korkoprosentti/100*summa*päivien lukumäärä)/365

Milloin voin vaatia viivästyskorkoa maksettavaksi?

Viivästyskorkoa vaaditaan yleisesti maksettavaksi maksumuistutuksen yhteydessä.

Mikäli asia on edistetty perintätoimistolle, niin viivästyskorkoa vaaditaan perintätoimiston lähettämissä perintäkirjeissä aina siihen asti kunnes kaikki avoinna olevat saatavat on maksettu.

Kenellä on oikeus viivästyskorkoon?

Velkojalla on oikeus viivästyskorkoon, mikäli avointa saatavaa ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Mitä jos laskulleni on laskettu väärin viivästyskoron määrä?

Mikäli saamassasi laskussa on laskettu viivästyskorko mielestäsi väärin, kannattaa olla yhteydessä laskun lähettäneeseen velkojaan asian selvittämiseksi. Viivästyskoron määrän voi tarkistaa myös helppokäyttöisten laskureiden avulla.

Viivästyskorko perinnässä

Mikäli saatavan perintä ulkoistetaan perintätoimistolle, huolehtii perintätoimisto lainmukaisen viivästyskoron perinnästä velkojan puolesta.

Viivästyskorkolaskuri

Viivästyskorkolaskurilla voi laskea kertyneen viivästyskoron määrän.

Lue lisää: Viivästyskorkolaskuri

 

Lue myös

Scroll to top