1
1

Viitenumero

Mikä on viitenumero?

Miten viitenumeron voi laskea?

Miksi laskuttajan kannattaa käyttää laskuissa viitenumeroa?

Miksi maksaessa kannattaa käyttää viitenumeroa?

Mitä jos laskussa ei ole ilmoitettua viitenumeroa tai laskussa oleva viitenumero on virheellinen?

Viitenumerolaskuri

Mikä on viitenumero?

Viitenumero on monta numeroa sisältävä numerosarja, jonka avulla vastaanotettu maksu voidaan kohdistaa oikeaan laskuun. Laskukohtainen viitenumero ilmoitetaan yleensä laskun maksutietojen mukana. Tyypillisesti viitenumero ilmoitetaan laskupohjissa maksettavan summan ja eräpäivän vieressä tai niiden yläpuolella.

Miten viitenumeron voi laskea?

Viitenumeron laskemiseen kannattaa käyttää omaa laskutusohjelmaa tai vaihtoehtoisesti viitenumerolaskureita.

Miksi laskuttajan kannattaa käyttää laskuissa viitenumeroa?

Laskuttajan kannalta viitenumeron käyttäminen ei ole pakollista mutta ehdottaman suositeltavaa, koska saatujen maksusuoritusten kohdistaminen on tällöin nopeampaa ja tehokkaampaa. Toisaalta myös pankki laskuttaa viitteettömistä maksusuorituksista enemmän kuin viitteellisistä, joten tätä kautta laskuttaja saa myös säästettyä turhissa kuluissa.

Miksi maksaessa kannattaa käyttää viitenumeroa?

Laskun saajan kannattaa käyttää laskussa annettua viitenumeroa, koska maksaessa ilman viitettä voi maksun kohdistaminen oikeaan laskuun voi olla vaikeaa.

Mitä jos laskussa ei ole ilmoitettua viitenumeroa tai laskussa oleva viitenumero on virheellinen?

Mikäli laskuttaja ei ole lisännyt laskuun viitenumeroa, jonka mukaisesti maksu kohdistuisi oikeaan laskuun, voi maksun maksaa myös ilman viitenumeroa. Tällöin kannattaa kuitenkin käyttää viestiä maksun yhteydessä ja ilmoittaa viestissä esimerkiksi laskunumero, jotta maksunvastaanottaja voi kohdistaa maksun oikein.

Mikäli laskussa ilmoitettu viitenumero on väärin, kannattaa olla yhteydessä laskuttajaan ja pyytää oikeaa viitenumeroa tai vaihtoehtoisesti lisätä viestikenttää laskun numero ja maksaa lasku niiden tietojen avulla.

Viitenumerolaskuri

Useat laskutusohjelmat muodostavat viitenumerot automaattisesti annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta mikäli viitenumeron haluaa laskea itse, kannattaa ehdottomasti käyttää viitenumerolaskuria.

Viitenumerolaskureita tarjoavat esimerkiksi useat pankit ja olemmekin koonneet alapuolelle linkin muutamaan viitenumerolaskuriin.

http://www.nordea.fi/yritysasiakkaat/maksut/laskutus-ja-maksaminen/viitelaskin.html

http://www.aktia.fi/fi/viitenumerolaskuri

https://www.s-pankki.fi/fi/yritykset/maksuliikenne/viitenumerolaskuri/

Viitenumeron rakenne

Viitenumeron rakenne on yleisesti hyvin vaihteleva ja ainakin toistaiseksi käytössä on laajalti vielä kaksi rakenteeltaan eroavaa viitenumerointitapaa, jotka ovat kotimainen viitenumero ja kansainvälinen viitenumero.

Kotimaista viitenumeroa käytetään vain suomen sisäisessä laskutuksessa ja se on pituudeltaan 4-20 numeroa sisältävä numerosarja.

Kansainvälisen viitenumeron tunnistaa kotimaisesta viitenumerosta helposti ensimmäisten merkkien perusteella, koska kotimainen viitenumero sisältää vain numeroita ja kansainvälinen viitenumero alkaa aina kirjainyhdistelmällä ”RF”. Lisäksi kansainvälinen viitenumero voi sisältää myös muita kirjaimia. Lisäksi kansainvälinen viitenumero voi olla muutaman merkin kotimaista viitenumeroa pidempi.

Yleisenä suosituksena on kuitenkin pitää viitenumerot suhteellisen lyhyenä, jotta riski mahdollisiin virhelyönteihin pienenee.

Lue lisää laskutuksesta oheisista julkaisuistamme

Lasku

Laskutus

Arvonlisävero

Viivästysko

Maksumuistutus

Myyntireskontra

 

Lue myös

Scroll to top