databank
databank

Velkomustuomio

Mikä on velkomustuomio?

Miten velkomustuomio haetaan?

Miksi velkomustuomio haetaan?

Miten voi tarkistaa onko asiakkaalla aiempia velkomustuomioita?

Mitä tapahtuu velkomustuomion jälkeen?

Velkomustuomion vaikutukset velallisen toimintaan

Velkomustuomiosta aiheutuneen maksuhäiriömerkinnän säilyttämisaika

Mikä on velkomustuomio?

Velkomustuomio on käräjäoikeuden antama tuomio siitä, että vastaajan tulee maksaa kantajalle avoimena olevat velat saadun päätöksen mukaisesti.

Miten velkomustuomio haetaan?

Velkomustuomiota voi hakea toimittamalla velallisen kotipaikan käräjäoikeuteen haastehakemuksen, jossa vaaditaan maksettavaksi avoimia saatavia. Hakemuksesta tulee käydä saatavien tarkkojen erittelyjen lisäksi ilmi muun muassa se, keneltä velkoja vaaditaan sekä kuka on velkojana.

Yleensä velkoja kuitenkin käyttää perinnässä perintätoimistoa, joka pyrkii ensisijaisesti saamaan velalliselta suorituksia niin sanotun vapaaehtoisen perinnän eli kirjeperinnän aikana, jossa velalliselle lähetetään esimerkiksi maksumuistutus sekä yritysperinnässä käytettävä tratta. Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, niin asia etenee toimeksiantajan valtuuttaessa oikeudelliseen perinnän vaiheeseen, joka tarkoittaa velkomustuomion hakemista.

Mikäli velkoja käyttää perintätoimistoa saatavien perinnässä, laatii perintätoimisto myös vaadittavat hakemukset käräjäoikeuteen ja huolehtii oikeudellisen prosessin vaatimuksista asiakkaan puolesta.

 

Miksi velkomustuomio haetaan?

Velkomustuomio tarvitaan, jotta avoimelle saatavalle saadaan ulosottoperuste ja se saadaan edistettyä ulosottovirastoon perittäväksi.

Lisäksi oikeudellisen perinnän teho perustuu siihen, että velalliselle voi aiheutua maksamattomasta velasta aiheutuvat maksuhäiriömerkintä.

Lue lisää: UlosottoUlosmittaus

Miten voi tarkistaa onko asiakkaalla aiempia velkomustuomioita?

Asiakkaan luottotietojen tarkistus onnistuu luottotietopalvelun avulla, joka kertoo kyselyn kohteena olevan yrityksen tai yksityishenkilön luottotietorekisterissä olevat maksuhäiriömerkinnät.

Lue lisää: Protestilista

Mitä tapahtuu velkomustuomion jälkeen?

Saadun velkomustuomion jälkeen velkoja voi edistää asian ulosottoviranomaisten hoidettavaksi. Tämä tapahtuu laatimalla ulosottoviraston ohjeiden mukaisen ulosottohakemuksen, joka tulee toimittaa velallisen kotipaikan ulosottovirastoon.

Velkomustuomion vaikutukset velallisen toimintaan

Velkomustuomion jälkeen velalliselle aiheutuu maksuhäiriömerkintä, joka ilmoittaa velallisen velkomustuomiosta. Tällainen merkintä voi vaikeuttaa monella tavalla velallisen toimintaa. Esimerkiksi luotonsaanti tai asunnon vuokraaminen voi vaikeutua merkittävästi, koska velallisen luottotietojen tarkistuksen yhteydessä havaitaan aiheutunut velkomustuomion maksuhäiriömerkintä.

Yritysten velkomustuomiot julkaistaan myös protestilistalla.

Velkomustuomiosta aiheutuneen maksuhäiriömerkinnän säilyttämisaika

Velkomustuomiosta aiheutunut maksuhäiriömerkintä säilyy velallisen luottotiedoissa tavallisesti 3 vuoden ajan. Säilytysaika voi kuitenkin joissain tilanteissa lyhentyä vuodella, mikäli velallisella ei ole muita maksuhäiriömerkintöjä ja velallinen suorittaa avoimen velan kokonaisuudessaan velkojalle sekä toimittaa tästä velkojan toimittaman tositteen rekisterinpitäjälle.

Lue myös

Scroll to top