databank
databank

Velkakirja

Mikä on velkirja?

Tavallinen velkakirja

Juokseva velkakirja

Milloin velkakirja tulisi tehdä?

Miksi velkakirja kannattaa tehdä?

Mitä tietoja velkakirjassa tulisi olla?

Velkakirjan todistajat

Velkakirjamalli

Velkakirjalaki

Mitä jos velkaa ei makseta velkakirjassa sovittujen ehtojen mukaisesti?

Mikä on velkirja?

Velkakirja on kirjallinen sopimus siitä, että velallinen myöntää saaneensa velkakirjassa mainitun summan lainaksi velkakirjassa mainitulta lainan antajalta. Velkakirjassa sovitaan muun muassa lainan ehdoista sekä takaisinmaksusta.

Tavallinen velkakirja

Tavallisessa velkakirjassa sovitaan siitä, että lainanottaja on velkaa velkakirjassa mainitulle lainanantajalle

Juokseva velkakirja

Juoksevassa velkakirjassa sovitaan siitä, että lainanottaja on velkaa velkakirjan haltijalle eli tässä tapauksessa velkoja voi siis vaihtua.

Lisätietoa juoksevasta velkakirjasta löytyy täältä.

Milloin velkakirja tulisi tehdä?

Velkakirja kannattaa tehdä aina, kun annetaan toiselle osapuolelle lainaa.

Miksi velkakirja kannattaa tehdä?

Kirjallinen velkakirja ehkäisee erimielisyyksiä osapuolten kesken sekä samalla turvaa molempien osapuolten oikeusturvan.

Mitä tietoja velkakirjassa tulisi olla?

Velkakirjassa tulisi olla ainakin seuraavat tiedot:

 • Lainanantajan tiedot
  • Nimi, yksilöivä tunnus (henkilötunnus tai y-tunnus), yhteystiedot
 • Lainanottajan tiedot
  • Nimi, yksilöivä tunnus (henkilötunnus tai y-tunnus), yhteystiedot
 • Velan summa
 • Velan mahdollinen korko
 • Velan takaisinmaksuehdot
  • Mikäli osapuolten kesken sovitaan, että velkaa maksetaan takaisin erissä, kannattaa ehtoihin lisätä maininta siitä, että mikäli sopimuksen mukaisia eriä ei makseta ajoissa, raukeaa koko maksuohjelma ja velka erääntyy maksettavaksi kokonaisuudessaan. Tällöin velkoja voi aloittaa perintätoimet koko saatavan osalta.
 • Velan takaisinmaksuohjeet
 • Myöhästyneestä maksusta perittävän viivästyskoron suuruus
 • Päivämäärä, jolloin velka on annettu
 • Molempien osapuolten allekirjoitukset

Velkakirjan todistajat

Velkirjaan voi lisätä myös osapuolten niin toivoessa erilliset todistajat, jotka allekirjoittavat todituksensa velkakirjaan ja vahvistavat velan syntyneen lain mukaisin edellytyksin. Todistajien käyttö ei siis ole välttämätöntä.

Velkakirjamalli

Velkakirjaa ei välttämättä tarvitse tehdä itse, vaan tarjolla on myös maksuttomia velkakirjamalleja, joiden avulla velkakirja syntyy nopeasti ja siihen tulee kirjattua ainakin pakolliset tiedot.

Esimerkki 1

Esimerkki 2

Velkakirjalaki

Velkakirjoihin liittyvästä lainsäädännöstä säädetään velkakirjalaissa, joka löytyy täältä.

Mitä jos velkaa ei makseta velkakirjassa sovittujen ehtojen mukaisesti?

Mikäli velkaa ei makseta velkakirjassa mainittujen ehtojen mukaisesti, kannattaa olla yhteydessä perintätoimistoon, joka aloittaa perintätoimet maksamattoman velan osalta.

Velan perintää varten tarvitaan kopio velkakirjasta, johon saatava perustuu sekä erittely maksattomasta velasta. Mikäli velan lyhennyksen osalta on sovittu, että sitä maksetaan erissä, tulee meidän saada erittely maksamattomista eristä.

Lue lisää: Perintäpalvelu, Jätä toimeksianto

Lue myös

Scroll to top