databank
databank

Velan perintä

Saamme säännöllisesti yhteydenottoja yksityishenkilöiden välisten velkojen perintään liittyen. Tälle sivulle olemme kirjanneet yleisimpiä meille tulevia kysymyksiä vastauksineen.

Mitä tulisi huomioida velkaa annettaessa?

Milloin maksamaton velka kannattaa siirtää perintään?

Maksamattoman velan siirtäminen perintään

Velan perinnän vaiheet

Velkakirjalaki

Mitä tulisi huomioida velkaa annettaessa?

Velkaa annettaessa on tärkeää huolehtia siitä, että osapuolten kesken laaditaan kirjallinen velkakirja, jossa sovitaan velan ehdoista, summasta sekä velan takaisinmaksusta.

Edellä mainittujen ehtojen lisäksi velkakirjassa tulisi olla tarkat tiedot osapuolista sekä kaikkien osapuolten allekirjoitukset.

Velan antajan on suositeltavaa varmistua myös velallisen maksukyvystä tarkistamalla velallisen luottotiedot ennen lainanantoa.

Lue lisää: VelkakirjaLuottotietojen tarkistus

Milloin maksamaton velka kannattaa siirtää perintään?

Mikäli velallinen ei sovitusti maksa velkaa takaisin, kannattaa velkojan olla pikaisesti yhteydessä ja huomauttaa asiasta sekä lähettää velalliselle kirjallinen maksumuistutus. Mikäli velkojan omat huomautustoimet eivät aiheuta velallisen maksua, on tärkeää reagoida asiaan.

Lue lisää: Velan vanhentuminen

Maksamattoman velan siirtäminen perintään

Maksamattoman velan siirtäminen perintään onnistuu toimittamalla meille kopio osapuolten kesken laaditusta velkakirjasta sekä tietoa mahdollisesti tulleista suorituksista. Lisäksi on tärkeää mainita myös se, onko velkoja tehnyt itse huomautustoimia ennen perintätoimeksiantoa.

Oheiset tiedot voi toimittaa meille esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen myynti@axactor.fi TAI vaihtoehtoisesti kotisivuillamme olevalla toimeksiantolomakkeella.

Velan perinnän vaiheet

Velan perintä etenee saman prosessin mukaisesti kuin esimerkiksi maksamattoman laskun perintä. Perintä käynnistyy siis vapaaehtoisen perinnän vaiheella, jonka aikana selvitämme velallisen maksukyvyn ja maksuhalukkuuden.

Perintä pyritään päättämään onnistuneesta vapaaehtoisen perinnän vaiheessa joko kertamaksulla tai vaihtoehtoisesti velallisen halutessa mahdollisen maksusuunnitelman kautta.

Mikäli vapaaehtoisen perinnän aikana ei saada velalliselta suoritusta koko avoimeen velkaan, etenee asiaa tarvittaessa oikeudelliseen perintään tai jälkiperintään. Seuraava vaihe riippuu suurelta osin siitä, minkälainen velallisen maksukyky on vapaaehtoisen perinnän päättyessä.

Lue lisää: Oikeudellinen perintäJälkiperintäPerinnän vaiheet

Velkakirjalaki

Velkakirjoihin liittyvästä lainsäädännöstä on säädetty velkakirjalaissa. Velkakirjalaki löytyy täältä.

Lue myös

Scroll to top