databank
databank

Valtakirja

Mikä on valtakirja?

Valtakirjan sisältövaatimukset

Milloin tarvitaan valtakirjaa?

Erilaisia valtakirjoja

Valtakirjan tarve perinnässä

Valtakirjaa koskeva lainsäädäntö

 

Mikä on valtakirja?

Valtakirja on kirjallinen dokumentti, jonka avulla valtuuttaja voi valtuuttaa valtuutettavan toimimaan puolestaan valtakirjassa mainituissa asioissa.

Valtakirjan sisältövaatimukset

Valtakirjasta tulee käydä ilmi kuka valtuuttaa ja kenet, mitä valtuutettu on oikeutettu tekemään valtuuttajan puolesta ja milloin valtuutus mahdollisesti päättyy. Molemmista osapuolista tulee olla tarkat yksilöintitiedot mielellään henkilötunnuksineen.

Milloin tarvitaan valtakirjaa?

Valtakirjaa tarvitaan, kun ulkopuolinen taho tekee oikeustoimia asianosaisen puolesta.

Tällaisia tilanteita voi tulla vastaan monissa tilanteissa, joissa esimerkiksi pitää noutaa postista paketti, käydä taloyhtiön kokouksessa tai edistää maksamaton lasku perintätoimiston hoidettavaksi.

Erilaisia valtakirjoja

Valtakirjoja on erilaisia eri tilanteita varten. Valtakirjan voi muotoilla koskemaan vain tietyn oikeustoimen suorittamista, tällöin valtakirjasta voidaan esimerkiksi käyttää nimeä yksilöity valtakirja.

Vaihtoehtoisesti valtakirjan voi muotoilla koskemaan laajempaa kokonaisuutta, jolloin valtakirjalla ei tarvitse määritellä tarkasti yksilöityjä toimia, joita valtuutuksella voi tehdä. Tyypillinen esimerkki avoimesta valtakirjasta on avoin asianajovaltakirja, jossa tietty asianajaja valtuutetaan hoitamaan tiettyä oikeustapausta päämiehen puolesta. Oikeustapauksen hoitamiseen voi liittyä monenlaisia erilaisia oikeustoimia, joiden yksilöiminen etukäteen voi olla jopa hieman haasteellistakin.

Valtakirjan tarve perinnässä

Perinnän osalta valtakirjan tarve voi tulla vastaan jo toimeksiannon lähettämisvaiheessa, mikäli ulkopuolinen henkilö hoitaa perintätoimeksiannon tekemisen.

On myös mahdollista, että perinnän aikana perintätoimistoon ei olekaan yhteydessä velallinen vaan hänen asianhoitajansa. Tämä voi tulla vastaan esimerkiksi silloin, kun velallisena oleva henkilö on edunvalvonnan alaisena ja henkilölle määrätty edunvalvoja huolehtii yhteydenpidosta perintätoimiston kanssa.

Kun vapaaehtoisen perinnän jälkeen siirrytään oikeudelliseen perintään, tarvitaan toimeksiantajalta erikseen valtuutus siitä, että perintätoimisto voi toimia velkojan asiamiehenä käräjäoikeudessa ja ulosotossa.

Käräjäoikeuteen tulee toimittaa haastehakemuksen yhteydessä kopio valtakirjasta ja ulosottovirastoon tulee toimittaa tuomion lisäksi alkuperäinen valtakirja.

Valtakirjaa koskeva lainsäädäntö

Valtakirjoihin liittyvää lainsäädäntöä löytyy esimerkiksi täältä.

Lue myös

Scroll to top