ulosotto
ulosotto

Ulosotto suojaosuus

Mitä tarkoittaa ulosoton suojaosuus

Miten ulosoton suojaosuus lasketaan?

Kuka laskee suojaosuuden määrän?

Miten voi tarkistaa suojaosuuden määrän

Mitkä seikat vaikuttavat suojaosuuden määrään

Miten huollettavien määrä vaikuttaa ulosoton suojaosuuden määrään

Ulosmittaus

Maksukieltolaskuri

Vapaakuukaudet ja muut erilaiset poikkeustilanteet ulosotossa

Ulosotto

Mitä tarkoittaa ulosoton suojaosuus

Kun velallisella on avoinna ulosottoon saakka perittäväksi siirrettyä velkaa, tulee vastaan termi ulosoton suojaosuus. Tämä tarkoittaa tiettyä euromääräistä summaa, jota ei voida ulosmitata. Toisin sanoen vain suojaosuuden ylittävä tulo voidaan ulosmitata velkojen maksuun.

Tällä hetkellä suojaosuus on 22,41 euroa päivässä ilman lisäyksiä.

Miten ulosoton suojaosuus lasketaan?

Suojaosuuden laskennassa otetaan huomioon velallisen nettotulot sekä samassa osoitteessa asuvat elatettavat omat lapset tai ottolapset.

Lisäksi suojaosuuteen vaikuttaa myös avio- tai avopuolison nettotulot sekä velallisen kanssa samassa osoitteessa mahdollisesti asuvien puolison lapsien tai ottolapsen lukumäärä.

On kuitenkin tärkeää huomioida, ettei edellä mainitut tekijät vaikuta suojaosuuden määrään, mikäli heidän nettotulonsa ylittävät laskennallisen suojaosuuden määrän.

Kuka laskee suojaosuuden määrän?

Lähtökohtaisesti ulosottovirasto laskee suojaosuuden määrän, mutta tarkistuttaa tiedot vielä lähettämällä velalliselle ilmoituksen, jossa nämä on laskettu. Näin velallisella on oikeus tarkistaa ja mahdollisesti pyytää korjauksia edellä mainittuun laskelmaan.

Miten voi tarkistaa suojaosuuden määrän

Ulosottoviraston sivuilla on ilmoitettu suojaosuuden suuruuteen vaikuttavat asiat. Lisäksi sivuilla on esitetty esimerkin, miten laskenta suoritetaan.

Mitkä seikat vaikuttavat suojaosuuden määrään

Suojaosuuteen vaikuttaa edellä mainitun mukaisesti siis ainakin seuraavat seikat:

  • Avio- tai avopuolison nettotulot
  • Samassa taloudessa asuvien huollettavien lasten määrä

Miten huollettavien määrä vaikuttaa ulosoton suojaosuuden määrään

Mitä enemmän huollettavia, sitä isompi on suojaosuuden määrä. Jokainen huollettava lisää suojaosuutta tällä hetkellä 8,04 eurolla päivässä.

Ulosmittaus

Ulosmittaus tarkoittaa ulosottoviraston suorittamaa perintää, jonka avulla pyritään perimään kaikki velkojan/velkojien avoimet velat. Ulosmittaus voidaan kohdistaa kaikkiin tuloihin sekä velkojan hakemuksen mahdollistaessa mahdollisesti myös velallisen omaisuuteen, joka on myynnin avulla muutettaessa rahaksi.

Lue lisää: Ulosotto

Maksukieltolaskuri

Mikäli velallisella on ulosotossa avoimia velkoja, voi ulosottovirasto lähettää suoraan velallisen palkanmaksajalle erillinen maksukielto-ilmoituksen, jossa palkanmaksajaa pyydetään tilittämään tietty osuus palkasta suoraan ulosottovirastolle.

Mikäli maksukielto-ilmoituksessa ilmoitetut tiedot eivät ole riittäviä maksun laskemiseksi, voi palkanmaksaja käyttää myös erillistä maksukieltolaskuria. Maksukieltolaskurista käytetään jossain yhteyksissä myös nimitystä ulosottolaskuri.

Maksukieltolaskurin avulla palkanmaksaja voi helposti laskea ulosotolle tilitettävän palkan määrän.

Oikeushallinnon maksukieltolaskuri löytyy täältä: https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/maksukieltolaskuri

Vapaakuukaudet ja muut erilaiset poikkeustilanteet ulosotossa

On olemassa erilaisia tilanteita, joissa velallisen on mahdollista saada esimerkiksi erilaisia maksuaikojen pidennyksiä tai jopa vapaakuukausia. Tärkeää on kuitenkin huomioida, ettei ulosoton hakijan eli velkojan maksujen saanti saa olennaisesti vaarantua.

Erilaisia poikkeustilanteita ovat esimerkiksi tarve ostaa elämän kannalta tärkeä kalliimpi ostos, esimerkiksi silmälasit tai kodinkone.

Nämä tilanteet sovitaan aina ulosottoviranomaisten kanssa.

Lue lisää näistä tilanteista ulosottoviraston sivuilta:

https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/velallisenaulosotossa/palkanulosmittaus.html

Ulosotto

Ulosotolla tarkoitetaan maksamattomien velkojen perintää viranomaisteitse. Avoimelle velalla haetaan ensin ulosottoperuste käräjäoikeuden kautta ja sen jälkeen velkoja voi edistää asian ulosottohakemuksen avulla ulosottoviranomaisten hoitoon. Osa saatavista on myös niin sanottuja suoraan ulosottokelpoisia saatavia, joille ei tarvitse erikseen hakea velkomustuomiota käräjäoikeudesta.

Lisätietoa ulosottoviraston organisaatiosta sekä ulosottoprosessista löytyy ulosotto-sivuiltamme.

Lue myös

Scroll to top