databank
databank

Tratta

Mikä on tratta?

Trattaperintä

Kuka voi lähettää tratan?

Tratan aiheuttama maksuviivetieto

Trattaprotesti

Protestilista

Saitko trattakirjeen?

Mikä on tratta?

Tratta eli julkisuusuhkainen maksuvaatimus, on tehokas perintäkirje, jonka tehokkuus perustuu julkisuusuhkaan. Maksamaton tratta johtaa tratan protestointiin, josta aiheutuu merkintä velallisyrityksen luottotietoihin.

Trattaperintä

Trattaperintä on tehokas yritysperinnän keino, jota vain perintäluvan saaneet yritykset voivat suorittaa.

Trattaperintä käynnistyy sillä, että velkojan toimeksiannosta perintää suorittava perintätoimistolähettää velalliselle trattakirjeen sekä ilmoittaa samalla luottotietorekisterin pitäjälle tratan lähettämisestä. Ilmoituksen jälkeen velallisen luottorekisteriin tulee maksuviivemerkintä, joka jo yksinään voi vaikeuttaa yrityksen toimintaa. Maksuviivetieto ei ole kuitenkaan maksuhäiriömerkintä. Trattaperintää voidaan käyttää ainoastaan yritysperinnässä.

Lue lisää: Perintäpalvelun käyttöönottoperintä.

Kuka voi lähettää tratan?

Tratan voi lähettää ainoastaan perintäluvan saanut yritys.

Lue lisää: Perintätoimistot.

Tratan aiheuttama maksuviivetieto

Maksuviivetieto on tieto siitä, että kyseinen yritys ei ole maksanut avointa laskujaan sovitusti. Maksuviive syntyy, kun tratan lähettänyt perintätoimisto ilmoittaa tratan lähettämisestä luottorekisterin ylläpitäjälle.

Trattaprotesti

Perintää suorittava yritys voi protestoida tratan, mikäli avointa summaa ei ole maksettu tratan eräpäivään mennessä. Tratta voidaan protestoida aikaisintaan 10 päivän kuluessa sen lähettämisestä.

Tratta voidaan protestoida joko hiljaisesti tai julkisesti. Hiljaisessa protestoinnissa trattamerkintä lisätään vain velallisyrityksen luottotietoihin mutta julkisessa protestoinnissa tieto merkinnästä julkaistaan myös talousalan lehtien erillisissä protestilistoissa.

Lue lisää: Maksuhäiriömerkintä

Protestilista

Protestilista on talousalan lehtien julkaisema lista, jossa ilmoitetaan muun muassa julkisesti protestoidut tratat.

Lue lisää: ProtestilistaTaloussanomien protestilista, Kauppalehden protestilista

Trattamerkinnän vaikutukset yrityksen toimintaan

Aiheutunut trattamerkintä voi vaikeuttaa yrityksen toimintaa monessa tilanteessa. Trattamerkintä voi esimerkiksi vaikeuttaa merkittävästi yrityksen luotonsaantia. Lisäksi esimerkiksi vuokranantajat tai puhelinoperaattorit saattavat tarkastaa yrityksen luottotiedot luottotietopalvelun avulla ennen sopimusten tekoa ja näin yrityksen luottotiedoissa näkyvä trattamerkintä saattaa estää sopimuksen teon.

Saitko trattakirjeen?

Mikäli sait perintätoimiston lähettämän trattakirjeen, on kirjeeseen syytä reagoida eräpäivään mennessä. Jos avoin summa on liian suuri kerralla maksettavaksi, kannattaa mahdollisen maksuohjelman sopimiseksi olla yhteydessä trattakirjeen lähettäneeseen perintätoimistoon.

Lue myös

Scroll to top