vuokravalvonta
vuokravalvonta

Takuuvuokra

Mikä on takuuvuokra?

Takuuvuokran suuruus

Takuuvuokran maksaminen

Takuuvuokran palauttaminen

Mihin takuuvuokraa voidaan käyttää?

Vuokravakuustili

Takuuvuokra lainsäädännössä

Miten välttää takuuvuokraan liittyvät riidat osapuolten välillä?

Mikä on takuuvuokra?

Takuuvuokra eli vuokravakuus on vuokralaisen maksama vakuus siitä, että vuokrasopimuksessa määritellyt velvoitteet tulee täytettyä.

Takuuvuokran suuruus

Lain mukaisesti takuuvuokran suuruus tulee olla kohtuullinen. Tavallisesti takuuvuokran määrä vastaa 1-3 kuukauden vuokraa.

Takuuvuokran maksaminen

Takuuvuokra maksetaan ennen avainten luovutusta ja asunnon antamista vuokralaisen hallintaan. Vuokralainen maksaa tavallisesti sovitun takuuvuokran vuokranantajan ilmoittamalle pankkitilille. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös erillistä vuokravakuustiliä.

Takuuvuokran palauttaminen

Kun vuokrasopimus päättyy, tulee vuokranantajan palauttaa takuuvuokra kohtuullisen ajan kuluessa vuokralaiselle, mikäli vuokralainen on täyttänyt vuokrasopimuksessa mainitut velvoitteensa.

Mihin takuuvuokraa voidaan käyttää?

Vuokrasopimuksella voidaan osapuolten kesken sopia siitä, mihin takuuvuokraa voidaan käyttää. Yleisesti takuuvuokraa käytetään maksamattomien vuokrien, vesimaksujen tai esimerkiksi autopaikkamaksujen laiminlyönnistä johtuvien velkojen maksuun.

Vuokrasopimuksella voidaan kuitenkin sopia, että vuokranantajalla on oikeus käyttää takuuvuokraa myös esimerkiksi vuokralaisen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. Mikäli edellä mainitun mukainen lisäys tehdään, tulee vuokranantajan kuitenkin huomioida, ettei vuokralaisen vastuulle kuulu tavanomaisesta kulumisesta johtuvien vahinkojen tai korjausten korvaaminen.

Vuokravakuustili

Vuokralainen ja vuokranantaja voivat sopia myös erillisen vuokravakuustilin käytöstä. Vuokralainen avaa pankkiin erillisen tilin, jolle panttaa osapuolten kesken sovitun takuuvuokran mukaisen summan. Tämän jälkeen vuokranantaja saa panttaussitoumuksen, jonka mukaisesti tilillä olevia rahoja voi käyttää sovittujen ehtojen mukaisesti.

Vuokralainen ei voi nostaa vuokravakuustilillä olevaa summaa, ennen kuin vuokranantaja toimittaa panttaussitoumuksen takaisin pankkiin.

Takuuvuokra lainsäädännössä

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta määrää vakuuden käytöstä vuokrasuhteessa seuraavasti:

”8 §

Vakuus asuinhuoneiston vuokrasuhteessa

Kohtuullisen vakuuden asettamisesta sen vahingon varalle, että sopijapuoli ei täytä velvoitteitaan, voidaan sopia. Jos vakuutta ei sovitussa ajassa aseteta, on sopijapuolella, jonka hyväksi vakuus on sovittu asetettavaksi, oikeus purkaa sopimus. Oikeutta purkaa sopimus ei kuitenkaan ole, jos vakuus on asetettu ennen purkamisilmoituksen tiedoksisaamista.

Ehto, jonka mukaan sopijapuolen on annettava suurempi kuin kolmen kuukauden vuokran määrää vastaava vakuus, on mitätön.”

Miten välttää takuuvuokraan liittyvät riidat osapuolten välillä?

Takuuvuokraan liittyen voi tulla osapuolten kesken erimielisyyksiä esimerkiksi siitä, onko vuokralainen aiheuttanut asunnossa vahinkoa, joka tulisi sopimuksen mukaisesti korvata ja johon vuokranantaja voi käyttää ennakkoon maksettua takuuvuokraa.

Tällaisia tilanteita kannattaa pyrkiä välttämään esimerkiksi laatimalla osapuolten kesken yhteisen tulo– ja lähtötarkastuksen. Näin osapuolet voivat kirjata ja kuvata asunnossa mahdollisesti näkyvät korjaustarpeet vuokrasuhteen alkaessa ja päättyessä. Näin voidaan välttää riidat siitä, oliko jokin tietty vahinko kyseisen vuokralaisen aiheuttama vai ei.

Lue myös

Scroll to top