databank
databank

Ibruktagande av inkassotjänster

Det är smärtfritt att ta i bruk SPT:s inkassotjänster eftersom vi endast behöver följande information för att börja inkassouppgiften:

  • En kopia av fordringens faktura
  • Information om eventuella egna utförda inkassoåtgärder
  • Vi räknar automatiskt ut dröjsmålsräntan för skulden tills dess att hela skulden är betald.

Om det inte finns några oklarheter i fordringen börjas inkasseringen vanligtvis då uppdraget ankommer eller senast vid nästa arbetsdag. Ni får dessutom en orderbekräftelse vid inledandet av infordringen där ni kan kontrollera uppgifternas riktighet.

Fordringen måste vara motiverad samt obestridd och förfallen då inkassouppdraget lämnas in

Det går enkelt att skicka en kopia av fakturan till exempel som en e-postbilaga till asiakaspalvelu@axactor.fi, via våra förbetalda självaddresserade kuvert eller direkt via våra partners faktureringsprogram.

Du kan hitta mer information om avgifterna för våra inkassotjänster här.

 

Scroll to top