databank
databank

Allmän information om inkasso

Här hittar du allmän information om lagar som tillämpas vid inkasso samt olika frågor som kan komma emot vid inkasso.


Vad är inkasso?

Behovet av inkasso uppstår då en faktura inte betalats efter förfallodagen.

Med inkasso menas alla åtgärder med målet att få den skuldsatta personen att betala en obetald faktura.

Indrivning är en tillståndspliktig verksamhet och kan endast utföras av företag som fått ett indrivningstillstånd från Regionförvaltningsverket.


Indrivningens steg

Indrivning delas in i frivillig – det vill säga brevindrivning, samt juridisk indrivning.

Vid frivillig indrivning skickar inkassobyrån ett indrivningsbrev samt utreder gäldenärens betalningsvillighet. Om indrivning via brev misslyckas forsätter ärendet via juridisk indrivning, det vill säga ärendet tas till tingsrätten. Efter domen fortsätter ärendet till en utmätningsbyrå som inleder tvångsindrivning.


Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är anmälan om att en faktura lämnats obetald efter förfallodagen. Det går att skicka en betalningsanmärkning själv eller att låta inkassobyrån sköta om skickandet av betalningsanmärkningen till gäldenären.

Eftersom en betalningsanmärkning orsakar kostnader för borgenären eller inkassobyrån har dessa rätten att kräva ersättning för dessa kostnader av gäldenären.


Dröjsmålsränta

Vad är dröjsmålsränta?

Dröjsmålsräntan är en ränta som betalas av gäldenären då en betalning inte utförts före förfallodagen enligt avtal.

Hur stor är dröjsmålsräntan?

Dröjsmålsräntan bestäms enligt räntelagen och är en referensränta som bestäms av den Europeiska centralbanken halvårsvis + 7 procentenheter. Finlands Bank meddelar om referensräntan och den totala dröjsmålsräntan samt dess varaktighet halvårsvis i slutet av juni samt december.

Ni kan kontrollera den gällande dröjsmålsräntan på följande länk:

http://www.suomenpankki.fi/sv/tilastot/korot/pages/tilastot_markkina-_ja_hallinnolliset_korot_viitekorko_sv.aspx

När är dröjsmålsränta berättigat?

Ni har rätt att kräva dröjsmålsränta genast dagen efter förfallodagen.

  •  
Scroll to top