debt collection service
debt collection service

Inkassotjänst

Cirka 13 000 kunder i Finland samt resten av världen har redan använt sig av SPT:s inkassotjänster. Kunden kan använda tjänsten utan att binda sig till en fast löptid. Det uppstår inga provisionskostnader eller årliga avgifter vid användande av tjänsten, utan Finska Inkassobyrån Ab står för riskerna som uppstår vid indrivning av fordringar.

Läs mer om våra inkassotjänster här och ta reda på hur du kan ta i bruk tjänsten.

 

Scroll to top