1
1

Fakturahantering

Översikt av helheten redan tidigt vid fakturahantering gör kreditkontroll tydligt effektivare. Innan indrivning på er fordringar påbörjas, påminnelser som gjort i god tid per telefon påskyndar betalning och på samma tid stärker kundrelationer genom bra kundservice.

Innan tjänsten sättas i gång, går vi våra kundens nuvarande process och möjliga utvecklingsidéer igenom med våra kunder. Baserat på dessa diskussioner kan vi sätta ihop en individuell tjänsthelhet som ger våra kunder möjligheten att koncentrera sig i deras kärnverksamhet utan.

Scroll to top