databank
databank

Post-collection

Under den icke återhämtningsperioden övervakar vi aktivt din kunds solvens så att vi kan rikta oss till rätt återhämtningsåtgärder.

Om fordran är en del av insolvensförfarandet (konkurs, företagsreorganisation, privat skuldavräkning) ska vi se till att kreditgivarens rättigheter är uppfyllda och att betalningsprogram och aktier utgivna av rätten är föremål för betalningsövervakning.

Scroll to top