calc
calc

Tvistemål eller oenighet gällande skuld

Uppdragsgivaren försäkrar då denne ger uppdraget, och Finska Inkassobyrån Ab:s leveransvillkor förutsätter, att fordringarna är motiverade och obestridda. Om ni ändå är av den åsikten att fakturan inte angår Er över huvudtaget eller att skulden annars är olämplig bör Ni skriftligen motsätta indrivningen.

Ni kan skicka ett skriftligt svar via e-post till adressen asiakaspalvelu@axactor.fi, via brev till Suomen Axactor Oy, Lutakonaukio 7, 40100 JYVÄSKYLÄ eller via fax till numret 014 3623 301. Då vi fått ert skriftliga svar avbryts indrivningen medan svaret behandlas.

Då Ni bestrider skulden bör Ni påvisa ett tillräckligt skäl till att fakturan är helt eller delvis ogrundad. Kontakta vår kundtjänst om ni är osäker om skälet är motiverat eller inte. Om en faktura är delvis ogrundad bör den otvistade delen av fakturan tillsammans med fördröjningsränte- och indrivningskostnader betalas till vårt kundtillgångkonto.

Scroll to top