calc
calc

FAQ

Vi har nedan listat upp de vanligaste frågorna angående våra tjänster. Kontakta vår kundtjänst om ni inte hittar ett svar på er fråga.

Får jag en anteckning i registret över betalningsstörningar i samband med indrivningsbrevet?

En konsumentgäldenär kan få en anteckning i registret över betalningsstörningar endast då indrivningen går till juridisk indrivning och tingsrätten bekräftar skyldighet att betala med en dom om indrivning. Före tingsrätten ger en dom levererar den alltid stämningsansökan som information till gäldenären varefter parterna kan komma till en överenskommelse inom det angivna datumet.

Före stämningsansökan förs till tingsrätten skickas alltid minst en betalningspåminnelse och krav på betalning till konsumentgäldenären.

Kan jag göra upp en betalningsplan för betalning av skulden?

Det går att komma överens om en betalningsplan för näst intill alla skulder som getts till indrivning av Finska Inkassobyrån Ab. En betalningsplan, och möjligheten till en sådan, läggs dock alltid upp från fall till fall.

Betalningsplanens längd är i allmänget högst 6 månader och även det ges från fall till fall. Betalningsplanens kostnader är följande för konsumentgäldenären:

  • 20,00 euro, om skuldens öppna kapital inte överstiger 100,00 euro
  • 30,00 euro, om skuldens öppna kapital överstiger 100,00 euro men inte 1 000,00 euro
  • 50,00 euro, om skuldens öppna kapital överstiger 1 000,00 euro

Vid enande om en betalningsplan bör en skiljt avtalad procentsats av skulden betalas direkt. Betalningsplanens delbetalningar och dess antal fastställs från fall till fall. Skulden kan förkortas till exempel med 2 veckors mellanrum eller en gång i månaden.

Vid företagsskulder fastställs betalningsplanens villkor alltid från fall till fall.

Vad gör jag om skulden är ett missförstånd och jag vill reklamera fordringen?

Om fordringen i indrivningsbrevet enligt er är omotiverad bör en skriftlig reklamation skickas till Finska Inkassobyrån Ab. Reklamationen bör hanteras skriftligen så att inga missförstånd uppstår i ärendet. En skriftlig reklamation kan levereras via brev, e-post asiakaspalvelu@axactor.fi eller fax till numret 014 3623 301.

En motiverad reklamation är också till fördel för gäldenären, och oenigheter gällande ärendet löses ofta på ett ömsesidigt tillfredsställande sätt. Genom att göra en motiverad reklamation försäkrar ni även er om att ärendet sköts snabbt och smärtfritt.

Vad gör jag om jag reklamerat fakturan till uppdragsgivaren före indrivningsbrevet?

Om ni reklamerat fordringen före indrivningsåtgärder utförts mot den ursprungliga gäldenären bör ni meddela om detta till inkassobyrån omedelbart. Då och då uppstår situationer där information om reklamationen inte nått inkassobyrån av olika skäl.

Även om ni gjort en reklamation till borgenären snabbas ärendet upp avsevärt om ni även levererar en reklamation till inkassobyrån. Även i detta fall bör reklamationen levereras skriftligen.

Jag har betalat skulden före jag fick ett indrivningsbrev, måste jag betala indrivningskosnaderna?

Enligt Konsumentverkets riktlinjer finns det vissa fall där ni är ansvariga för betalning av indrivningskostnaderna. På betalningsansvaret inverkar hur många dagar före försändelsen av brevet betalningen utfördes.

Vid infordringsbrev utförs infordringsåtgärderna vanligtvis 1-2 dagar före infordringsbrevet skickas. I allmänhet gäller att om ni betalat fakturan minst 4 dagar före infordringsbrevets datum behöver ni inte betala infordringsavgifterna. Om ni är av åsikten att ni inte bör betala infordringsavgifterna bör ni kontakta vår kundtjänst för att reda upp ärendet.

Vid företagsfördringar kommer man i vanligtvis överens om samma praxis som för konsumentgäldenärer.

Scroll to top