calc
calc

Betalning av avgiften

Om ni kan betala hela den öppna skulden på en gång bör den betalas till Finska Inkassobyrån Ab:s kundtillgångkonto FI41 8000 1971 3540 15 / DABAFIHH och ni bör använda betalningens specifika referensnummer. Utan ett referensnummer kan betalningen inte riktas till rätt fall. Meddelanden som bifogas i betalningen går inte heller vidare till oss. Kontakta kundtjänsten om ni utfört en betalning utan referensnummer eller som annars är avvikande.

Scroll to top