ulosotto
ulosotto

Suppea Ulosotto

Mitä tarkoittaa suppea ulosotto?

Miten suppea ulosottoprosessi etenee?

Maksuhäiriömerkintä suppeassa ulosotossa

Mitä tarkoittaa suppea ulosotto?

Velkoja voi edistäessään saatavan perintää ulosottoprosessiin erikseen ilmoittaa, jos hakija haluaa velkaa perittävän vain suppeassa ulosottomenettelyssä. Tässä menettelyssä ulosottoviranomaiset voivat ulosmitata vain sellaista omaisuutta, jota ei tarvitse erikseen muuttaa rahaksi. Tällaisia suppean ulosmittauksen alaisia tuloja ovat esimerkiksi palkkatulo, eläketulo tai muu vastaavanlainen tuloerä.

Miten suppea ulosottoprosessi etenee?

Suppea ulosottomenettely etenee samoin kuin tavallinen ulosottomenettely. Menettely käynnistyy velkojan laatimalla ulosottohakemuksella, joka toimitetaan toimivaltaiseen ulosottovirastoon. Velkojalla on tavallisesti kuitenkin asiamies, joka hoitaa perinnän edistämisen ulosottomenettelyyn. Usein asiamiehenä toimii velkojan puolesta perintää harjoittava perintätoimisto, joka huolehtii velkojan puolesta siitä, että ulosottohakemus ja muut vaadittavat dokumentit toimitetaan toimivaltaiselle ulosottovirastolle.

Menettelyn käynnistämisen ehtona on se, että saatavalle on olemassa ulosottoperuste. Tämä tarkoittaa useasti esimerkiksi käräjäoikeuden antamaa velkomustuomiota asian osalta.

Lue lisää: Ulosotto

Maksuhäiriömerkintä suppeassa ulosotossa

Käräjäoikeuden antaman tuomion jälkeen velalliselle aiheutuu myös maksuhäiriömerkintä, jonka lisäksi suppeasta ulosottoprosessista voi aiheutua toinenkin merkintä, mikäli ulosottoviranomaiset eivät saa ulosmitattua menettelyn aikana velkojan saatavia. Tällöin velallisen luottotietoihin kirjataan maksuhäiriömerkintä UMS.

Lue lisää: LuottotiedotMaksuhäiriömerkintä

Lue myös

Scroll to top