calc
calc

Usein kysytyt kysymykset

Olemme listanneet alle useimmin kysyttyjä kysymyksiä palveluamme koskien. Mikäli ette löydä kysymykseenne vastausta, niin ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tuleeko minulle perintäkirjeen myötä maksuhäiriömerkintä?

Kuluttajavelalliselle voi tulla maksuhäiriömerkintä vasta, kun perintä etenee oikeudelliseen perintään ja käräjäoikeus vahvistaa maksuvelvollisuuden velkomustuomiolla. Ennen tuomion antamista käräjäoikeus toimittaa velalliselle aina haasteen tiedoksi, jonka jälkeen osapuolten on mahdollista tehdä sovinto annettuun määräpäivään mennessä.

Ennen haastehakemuksen laatimista käräjäoikeudelle, kuluttajavelalliselle lähetetään aina vähintään yksi maksumuistutus ja maksuvaatimus.

Lisätietoa maksuhäiriömerkinnöistä voi lukea luottotiedot-sivulta. Olemme koonneet lisäksi tietoa ulosottoprosessista erilliselle ulosotto-sivuillemme.


Voinko tehdä maksusuunnitelman velan maksamiseksi?

Lähes kaikkiin saataviin, jotka on annettu Axactor Finland Oy:n perittäväksi, voi sopia maksuohjelman. Maksuohjelmasta, ja sen mahdollisuudesta, sovitaan aina kuitenkin tapauskohtaisesti.

Maksuohjelman pituus on pääsääntöisesti enintään 6 kuukautta, joka sekin myönnetään tapauskohtaisesti. Kuluttajasaatavan osalta maksuohjelman kulut määräytyvät seuraavasti:

  • 20,00 euroa, mikäli saatavan avoin pääoma on enintään 100,00 euroa
  • 30,00 euroa, mikäli saatavan avoin pääoma on yli 100,00 euroa ja enintään 1000,00 euroa
  • 50,00 euroa, mikäli saatavan avoin pääoma on yli 1000,00 euroa

Maksuohjelmaa sovittaessa, tulisi velasta suorittaa heti erikseen sovittava osuus. Maksuohjelman erät, ja niiden lukumäärä, sovitaan tapauskohtaisesti. Velkaa voidaan lyhentää esimerkiksi 2 viikon välein tai kerran kuukaudessa.

Liikesaatavien osalta maksuohjelman ehdoista sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Lisätietoa muista perinnän aikana mahdollisesti kertyvistä perintäkuluista saatavilla perintä-sivustollamme.


Mitä jos velkaan liittyy epäselvyyksiä ja haluan reklamoida saatavan?

Jos perintäkirjeen perusteena oleva saatava on mielestäsi aiheeton, tulee siitä tehdä kirjallinen reklamaatio Axactor Finland Oy:lle. Reklamaation tekeminen on syytä hoitaa kirjallisesti, jotta asiassa ei tule väärinymmärryksiä. Kirjallisen reklamaation voi toimittaa kirjepostilla, sähköpostilla asiakaspalvelu@axactor.fi tai faxilla numeroon 014 3623 301.

Asiallisesti hoidettu reklamaatio on myös velallisen etu, ja asiaan liittyvät erimielisyydet saadaan usein hoidettua nopeasti molempia tyydyttävällä tavalla. Tekemällä asianmukaisen reklamaation varmistatte myös asian sujuvan ja nopean käsittelyn.

Lisätietoa perintään liittyvistä ohjeistuksista ja määräyksistä löytyy perintä-sivullamme.


Mitä jos olen reklamoinut laskun toimeksiantajalle jo ennen perintäkirjettä?

Mikäli olette reklamoineet saatavan jo ennen perintätoimia alkuperäiselle velkojalle, tästä on syytä ilmoittaa perintätoimistolle välittömästi. Ajoittain tulee tilanteita, joissa erinäisistä syistä johtuen tieto reklamaatiosta ei ole saapunut perintätoimistolle.

Vaikka olisittekin jo tehneet reklamaation velkojalle, usein asian käsittely nopeutuu huomattavasti, mikäli toimitatte reklamaation myös perintätoimistolle. Tässäkin tapauksessa reklamaatio olisi syytä toimittaa kirjallisesti.


Olen maksanut saatavan ennen perintäkirjettä, tuleeko minun maksaa perintäkulut?

Kuluttajaviraston antaman ohjeistuksen mukaan tietyissä tapauksissa korvausvelvollisuus perintäkuluihin on olemassa. Korvausvelvollisuuteen vaikuttaa, kuinka monta päivää ennen kirjeen lähettämistä maksusuoritus on tehty.

Kirjeperinnässä perintätoimet tehdään yleensä 1-2 päivää ennen perintäkirjeen lähettämistä. Yleisesti ottaen pääsääntönä voidaan pitää, että jos olette maksaneet laskun vähintään 4 päivää ennen perintäkirjeen päiväystä, teidän ei tarvitse maksaa perintäkuluja. Mikäli mielestänne perintäkuluja ei tulisi korvata, niin asiasta on syytä ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme asian selvittämiseksi.

Liikesaatavien osalta sovelletaan useimmiten samoja käytänteitä kuin kuluttajavelallisenkin kohdalla.


Mitä tarkoittaa keskeytyspyyntö kuluttajaperinnässä?

Saatavien perinnästä annetun lain 4 c §:n mukaan teillä kuluttajan asemassa olevana velallisena on oikeus pyytää vapaaehtoisen perinnän keskeyttämistä perittäessä kuluttajasaatavaa. Pyyntö tulee esittää Axactor Finland Oy:n asiakaspalveluun kirjallisesti.

Pyynnön jälkeen vapaaehtoinen perintä Axactor Finland Oy:n toimesta voidaan lopettaa ja velkasaatava voidaan siirtää välittömästi oikeudelliseen perintään, jolloin asia saatetaan vireille käräjäoikeudessa. Tällöin vaadittaviksi tulevat saatavan ohella asiasta siihen mennessä aiheutuneet perintäkulut ja lisäksi oikeudenkäynnistä aiheutuvat kulut.

Mikäli teidät velvoitetaan käräjäoikeuden tuomiossa maksamaan vaaditut saatavat, voidaan tuomitut saatavat toimittaa ulosotossa perittäväksi

Lisätietoa perintään liittyvistä ohjeistuksista ja määräyksistä löytyy perintä-sivullamme.


Mikä on tratta?

Tratta on julkisuusuhkainen maksuvaatimus.

Mikäli emme ole vastaanottaneet maksuanne eräpäivään mennessä, tratta protestoidaan ja tällöin yrityksenne luottotietoihin rekisteröidään merkintä protestoidusta tratasta.

Voimme tarvittaessa neuvotella maksuohjelmasta tapauksen osalta, mikäli olette meihin yhteydessä ennen eräpäivää.

Lisätietoa trattaan liittyen löytyy täältä: TrattaProtestilistaMaksuhäiriömerkintä

Scroll to top