calc
calc

Saatavaan liittyvä riita tai erimielisyys

Toimeksiantajamme vakuuttaa toimeksiantoa tehdessään, ja Axactor Finland Oy:n toimitusehdot edellyttävät, että saatavat ovat aiheellisia ja riidattomia. Jos kuitenkin mielestänne lasku ei kuulu Teille lainkaan tai saatava on muutoin aiheeton, tulee Teidän kirjallisesti vastustaa perintää.

Kirjallisen vastineen voitte toimittaa sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@axactor.fi, kirjeitse osoitteeseemme Axactor Finland Oy, Lutakonaukio 7, 40100 JYVÄSKYLÄ tai faksilla numeroon 014 3623 301. Kirjallisen vastauksenne saatuamme, perintä keskeytetään vastauksen käsittelyn ajaksi.

Riitauttaessanne saatavaa Teidän tulee esittää riittävä peruste sille, että lasku kokonaan tai osaksi on aiheeton. Jos olette epävarmoja siitä, onko peruste aiheellinen, ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme. Mikäli osa laskusta on aiheetonta, tulee kuitenkin riidaton osa viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen suorittaa asiakasvaratilillemme.

Scroll to top