databank
databank

Riitainen saatava

Perintätoimisto voi perintälain mukaisesti periä vain riidattomia saatavia. Tässä artikkelissa käymme tarkemmin läpi esimerkiksi sitä milloin saatava on riitainen ja miten tulisi toimia silloin, kun saatava riitautuu?

Milloin saatava on riitainen?

Saatavan riitaisuuden määrittäminen voi olla välillä hieman vaikeaa ja vaatii toisinaan paljon tietoa tapahtuneesta ja osapuolten välisestä viestinnästä. Onkin tärkeää, että velkoja ilmoittaa mahdollisista velallisen kertomista epäselvyyksistä perintätoimistolle ennen toimeksiannon lähettämistä. Näin voidaan yhdessä arvioida se, voidaanko saatava periä normaalein perintätoimin vai tulisiko saatavaa periä riitaisen saatavan mukaisesti.

Riitaisen saatavan perintä

Perintälain määräysten mukaisesti riitaista saatavaa ei voida periä normaalein perintätoimin. Saatavan riitaisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö velkoja voisi edelleen vaatia saatavaa muulla tavoin. Riitaisen asian hoitamiseen on monia vaihtoehtoisia tapoja, kuten esimerkiksi osapuolten

Miten voin välttää saatavan riitautumista?

Riskiä ei voi kokonaan välttää mutta sitä voi huomattavasti pienentää omalla toiminnallaan. Ohessa muutamia esimerkkejä siitä, miten riskiä saatavan riitautumiseen voi pienentää.

  • Sovi kaupan ehdot etukäteen
    • Mikä on tuotteen tai palvelun hinta?
    • Mikä on toimitusaika
    • Maksuehto eli milloin maksu tulee suorittaa?
    • Peruutus tai palautusehdot
  • Laadi kirjallinen sopimus, jonka molemmat osapuolet hyväksyvät.

Miten toimia kun asiakas ottaa yhteyttä reklamoidakseen laskun?

Tärkeää pyytä reklamaatio myös kirjallisesti, jotta siihen ja sen sisältöön voidaan tarvittaessa palata myöhemminkin. Alussa on tärkeää selvittää tarkat syyt reklamaatiolla ja pyrkiä etsimään osapuolten kesken ratkaisu, jonka avulla tilanne saataisiin ratkaistua.

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi viallisen tuotteen vaihtamista, puutteellisen työn korjaamista tai osapuolten kesken sovittua hinnan alennusta.

Milloin turvautua ulkopuoliseen apuun laskun reklamaation osalta?

Mikäli osapuolten keskinäiset keskustelut tuo tilanteeseen ratkaisua tai sovintoa, niin kannattaa kääntyä asiassa ulkopuoliseen apuun.

Käytännössä tämä tarkoittaa asianajajaa, joka huolehtii yhteydenpidosta osapuolten välillä hakien ratkaisua tilanteeseen. Käyttämällä ulkopuolista apua, on myös todennäköisempää, että asia ratkeaa nopeammin ja mahdollisesti myös taustalla oleva asiakassuhde säilyy.

Lue myös

Scroll to top