databank
databank

Ref-Merkintä

Mikä on ref-merkintä?

Miten ref-merkintä tulee luottotietoihin?

Mitä hyötyä ref-merkinnästä on?

Kauanko kestää ennen kuin tieto maksusta kirjataan rekisterinpitäjän toimesta?

Miksi luottotietoihin ei ole tullut ref-merkintää, vaikka velka on jo maksettu?

Meneekö tieto ref-merkinnästä kaikille rekisterinpitäjille samalla?

Tässä julkaisussa käymme läpi maksusuoritusmerkintään eli ref-merkintään liittyviä kysymyksiä vastauksineen.

Mikä on ref-merkintä?

Ref-merkintä on velallisen luottotiedoissa näkyvä merkintä siitä, että kyseinen maksuhäiriömerkinnän aiheuttanut velka on maksettu kokonaisuudessaan velkojalle.

Miten ref-merkintä tulee luottotietoihin?

Ref-merkintä kirjataan luottotietoihin rekisteröidyn omasta pyynnöstä. Pyynnön mukana tulee olla luotettava selvitys siitä, että velka on maksettu velkojalle kokonaisuudessaan. Esimerkkinä tällaisesta selvityksestä voidaan mainita velkojan antama kirjallinen todistus saatavan suorittamisesta. Lisäksi huomioitavaa on, että merkinnän lisäyspyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Mitä hyötyä ref-merkinnästä on?

Mikäli luottotiedoissa on maksuhäiriömerkintöjä, voi moni arkinenkin asia vaikeutua merkittävästi. Esimerkiksi valtaosa luotonantajista tarkistaa asiakkaan luottotiedot ennen luoton myöntämistä, lisäksi luottotietoja tarkistetaan esimerkiksi asunnon vuokrauksen tai puhelinliittymän avauksen yhteydessä. Mikäli velka on kuitenkin suoritettu pois ja luottotiedoissa näkyy ref-merkintä maksuhäiriömerkinnän perässä, voi osa luotonantajista myöntää luottoa merkinnästä huolimatta, koska velallinen on suorittanut avoimet velat pois. Näin ollen ref-merkintä saattaa helpottaa velallisen elämää merkittävästikin.

Lisäksi huomionarvoista on myös se, että ref-merkintä voi myös lyhentää luottotiedoissa näkyvän maksuhäiriömerkinnän säilytysaikaa ja tätä kautta nopeuttaa luottotietojen parantumista.

Kauanko kestää ennen kuin tieto maksusta kirjataan rekisterinpitäjän toimesta?

Emme valitettavasti voi vastata rekisterinpitäjien puolesta tähän kysymykseen, vaan suosittelemmekin tarkistamaan asian suoraan luottotietoyhtiöiltä.

Ohessa linkit suomessa toimivien luottotietoyhtiöiden kotisivuille.

Asiakastieto Oy www.asiakastieto.fi

Bisnode Oy www.bisnode.fi

Miksi luottotietoihin ei ole tullut ref-merkintää, vaikka velka on jo maksettu?

Ref-merkintä lisätään luottotietoihin rekisteröidyn pyynnöstä. Mikäli velka on siis kokonaisuudessaan maksettu, kannattaa rekisterinpitäjälle toimittaa kirjallinen pyyntö ref-merkinnän lisäämisestä.

Meneekö tieto ref-merkinnästä kaikille rekisterinpitäjille samalla?

Luottotietoyhtiöt päivittävät tietoja keskenään säännöllisesti, mutta mikäli merkinnällä on kiire, niin suosittelemme olemaan yhteydessä suoraan eri luottotietoyhtiöihin.

Lue myös

Scroll to top