Perintätoimistot Suomessa

Mitä perintätoimistot tekevät?

Perintätoimistot suorittavat maksamattomien saatavien perintää velkojan toimeksiannosta tai vaihtoehtoisesti itse omistamiensa saataviensa osalta.

Olemme koonneet kattavasti tietoa perinnästä tietopankkiimme, josta voi nopeasti ja vaivattomasti etsiä tietoa perinnän eri vaiheista ja niihin liittyvistä tarkemmista yksityiskohdista. 

Tyypillisiä palveluita ovat esimerkiksi seuraavat:

Esiperintä ja maksunvalvonta

Perintäpalvelu

Jälkiperintä

Oikeudellinen perintä

Saatavien osto

Mitä palveluja perintätoimistot tarjoavat?

Perintätoimistot tarjoavat erilaisia luotonhallintaan ja perintätoimintaan liittyviä palveluita.

Tyypillisiä palveluita ovat erilaiset laskutukseen, maksunvalvontaan, luotonhallintaan ja varsinaiseen perintätoimintaan keskittyneet palvelukokonaisuudet.

Axactor Finland Oy:n palvelut (aiemmin Suomen Perintätoimisto Oy)

Tarjoamme kokonaisvaltaisia perinnän ja luotonhallinnan palveluita niin yrityksille, yksityishenkilöille kuin yhdistyksillekin. Räätälöimme tarvittaessa kokonaisvaltaisen palvelun aina laskun maksunvalvonnasta perintään saakka. Mikäli toimeksianto koskee vain yksittäistä saatavaa, on nopein ja tehokkain tapa lähettää lasku perintään esimerkiksi sähköpostilla tai toimeksiantolomakkeellamme.

Me otamme velkojan puolesta riskin aiheutuneista kuluista.

Lue lisää: Perintäpalvelu

Perintätoimistot Suomessa

Perintätoiminta on luvanvaraista toimintaa, jota valvotaan viranomaisten toimesta. Aluehallintoviraston sivuilla on listaus voimassa olevista perintäluvista.

Perintätoimien harjoittajien rekisteri löytyy täältä.

Lista 1.1.2019 voimassa olleista perintäluvista löytyy täältä:

Ohessa muutamia isoja perintätoimistoja Suomessa:

  • Axactor Finland Oy

  • Lowell Suomi

    • Aiemmin Lindoff Oy

  • Intrum

  • Ropo Capital

  • OK Perintä

Perintätoimistoihin liittyvät yleisimmät väärät väittämät

Käymme ohessa läpi perusteluineen väittämiä, jotka tyypillisesti tulevat vastaan perintäalaan tai perintätoimistoihin liittyen.

Perintätoimistoissa ei ole eroja, joten niiden kilpailutus on turhaa

Perintätoimistot hinnoittelevat palveluitaan eri tavalla. Tyypillisiä hinnoittelumalleja ovat erilaisia vuosimaksut ja komissiot, joiden suuruudet voivat vaihdella paljonkin. Lisäksi erilaisten perinnän poikkeustilanteiden osalta on eroavaisuuksia hinnoittelussa ja palvelun laajuudessa.

Velkojan kannattaa ehdottomasti kilpailuttaa perintäkumppani tasaisin väliajoin.

Perintätoimistojen käyttäminen päättää asiakassuhteen

Perintätoimistot ovat ammattilaisia velallisen kontaktoinnissa ja velallisen kokonaistilanteen hahmottamisessa. Perintätoimistot kohtaavat päivittäin vaikeassa tilanteessa olevia yksityishenkilöitä ja yrityksiä, joten vaikeat asiakaspalvelutilanteet ovat arkipäivää. Ammattitaito takaa sen, että perintätoimiston tarjoama asiakaspalvelu korkealla tasolla ja näin perintätoimiston käyttö ja ammattimainen perintä saattavat jopa selventää velkojan laskutuksen prosessia ja tätä kautta vahvistaa heidän asiakaspalveluaan ja asiakassuhteitaan.

Perintätoimistot perivät velalliselta liian suuria kuluja

Kuluttajaperinnän kulujen maksimimäärät on kirjattu lakiin ja lisäksi oikeuskäytännöt ovat vahvistaneet yritysperinnän osalta perintäkulujen enimmäismääriä. Lisäksi valvova viranomainen tekee tarvittaessa selvityksiä tapauskohtaisesti, mikäli vaadittavien perintäkulujen epäillään olevan liian korkeita.

Perintätoimistot käyttävät perinnässä kyseenalaisia menetelmiä

Perintä on luvanvaraista toimintaa ja valvova viranomainen huolehtii valvonnalla siitä, että perintätoimistot käyttävät lain mukaisia menetelmiä.

Laki saatavien perinnästä eli niin toisin sanoen perintälaki määrittelee myös hyvin tarkasti siitä, miten perintää tulee suorittaa.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990513

Yksityishenkilöt eivät voi käyttää perintätoimiston palveluita

Perintätoimistojen palveluvalikoimassa on eroja mutta alalla on myös toimijoita, jotka auttavat myös yksityishenkilöitä avoimien saataviensa perinnässä.

Tyypilliset yksityishenkilöiden tekevät perintätoimeksiannot liittyvät vuokrasaataviin tai velkakirjoihin liittyviin saataviin.

 

 

Lue myös

Scroll to top