databank
databank

Perintätoimistot

Mikä on perintätoimisto?

Mitä perintätoimistot tekevät?

Mistä perintätoimisto voi periä?

Mitä perintätoimisto voi periä?

Kuka valvoo perintätoimistojen toimintaa?

Perintätoimiston valinta

Mikä on perintätoimisto?

Perintätoimisto on yritys, jonka puoleen voivat kääntyä sellaiset niin julkiset tahot, yritykset kuin yksityishenkilötkin, jotka eivät ole saaneet sopimukseen perustuvia saamisiaan sovitusti eräpäivään mennessä.

Mitä perintätoimistot tekevät?

Perintätoimistojen palveluvalikoima on laaja ja käsittää monipuoliset palvelut luotonhallinnan, saatavienhallinnan ja rahoituksen ympärillä.

Asiakas voi esimerkiksi nopeuttaa myyntisaatavien kiertonopeutta ulkoistamalla huomautus – ja perintätoimet perintätoimistolle ja samalla yritykselle jää itselleen enemmän aikaa oman liiketoiminnan harjoittamiseen.

Perintätoimistojen palvelutarjonta vaihtelee, mutta perintäpalvelun lisäksi osa perintätoimistoista tarjoaa myös esimerkiksi riitaisen saatavan perintää sekä luottotietopalvelua, jonka avulla voi tarkistaa asiakkaan luottotiedot.

Mistä perintätoimisto voi periä?

Perintätoimistot voivat suorittaa perintää niin suomen rajojen sisältä kuin ulkomailtakin. Kansainvälisen perinnän toimintatavat ja hinnoittelu poikkeaa usein kotimaan perinnästä, koska esimerkiksi lainsäädännössä on eroja eri maiden välillä.

Mitä perintätoimisto voi periä?

Perintätoimisto voi periä perintälain mukaisesti kaikkia sopimukseen perustuvia riidattomia saatavia. Esimerkkejä tällaisista saatavista on esimerkiksi kurssimaksut, jäsenmaksut, vähittäiskaupan laskut, huoltolaskut ja maksamattomat vuokrat.

Avoimen pääoman lisäksi perintätoimisto vaatii velalliselta myös korkolain mukaisen viivästyskoron.

Miten voin lähettää laskun perintään?

Perintätoimistojen välillä voi olla suuriakin eroja siinä, kuinka nopeasti ja vaivattomasti asiakas voi lähettää laskun perintään. Yksinkertaisimmillaan toimeksiannon voi tehdä toimittamalla kopion alkuperäisestä laskusta sekä tiedon siitä, onko laskusta lähetetty maksumuistutus ennen perintää. Nämä tiedot voi toimittaa esimerkiksi erilaisilla toimeksiantolomakkeilla tai sähköpostitse. Perintätoimistoilla on usein myös sähköisiä linkkejä suoraan laskutusohjelmiin, jolloin toimeksiannon voi tehdä suoraan asiakkaan omasta laskutusohjelmasta.

Lue lisää: Perintäpalvelu,Perintä

Kuka valvoo perintätoimistojen toimintaa?

Perintätoiminta on luvanvaraista toimintaa, jonka valvovana viranomaisena Suomessa toimii Aluehallintovirasto. Kuluttajaperinnän osalta valvontaa hoitaa myös kuluttajavirasto.

Perintätoimiston valinta

Perintätoimiston valintaan on syytä käyttää aikaa ja ennen päätöstä kannattaa selvittää ainakin seuraavat asiat, jotka helpottavat päätöksen tekemistä ja auttavat löytämään hyvän perintätoimiston.

Perintätoimiston hinnoittelu

Hinnoittelussa voi olla suuriakin eroja. Perintätoimisto voi laskuttaa yhteistyöstä esimerkiksi vuosimaksuja tai erillisiä provisioita onnistuneista perintätoimeksiannoista. Lisäksi tyypillisiä ovat myös erilaiset jälkiperintämaksut. On hyvä muistaa, että perintätoimistokin kannattaa kilpailuttaa säännöllisesti.

Perintätoimiston tehokkuus

Perintäkumppanin tehokas perintäprosessi ja aktiivinen toiminta perinnän aikana voi vaikuttaa ratkaisevasti perinnän onnistumiseen. Esimerkiksi yritysperinnässä tehokkuuteen vaikuttaa merkittävästi se, suorittaako perintätoimisto trattaperintää.

Lue lisää: TrattaProtestilistaMaksuhäiriömerkintä

Raportointi

Tärkeä osa yhteistyötä perintäkumppanin kanssa on raportointi. Miten ja kuinka usein perintäkumppani toimittaa tietoa perintätoimeksiannoista?

Palvelun käytön helppous

Palvelun käytön helppoutta voi mitata monella tavalla, joista esimerkkinä seuraavat kysymykset: Kuinka helposti toimeksiannon voi tehdä? Jos asiakkaalla on kysymyksiä toimeksiantoon liittyen niin, kuinka nopeasti hän saa vastauksen?

Perintätoimiston tarjoamat palvelut

Pystyykö perintätoimisto tarjoamaan tarvittavat palvelut? Esimerkkejä perintätoimistojen palvelutarjonnasta ovat esimerkiksi huomautuspalveluperintäpalveluluottotietopalvelu, kansainvälinen perintäpalvelu ja laskutuspalvelu.

Kotimaisuus

Yksi kriteeri perintätoimiston valinnassa voi olla myös yrityksen kotimaisuus. Perintäalalla toimii sekä ulkomaisessa omistuksessa olevia perintätoimistoja että kotimaisessa omistuksessa olevia toimijoita.

Referenssit

Ennen lopullista valintaa kannattaa myös tiedustella mahdollisia referenssejä, ellei yrityksen kotisivuilla ole valmiiksi ilmoitettu suosittelevia asiakkaita. Tiedustelemalla kokemuksia toiselta asiakkaalta voi saada päätöksen kannalta tärkeää tietoa.

Lue myös

Scroll to top