Passiivirekisteri

Asiakaspalvelustamme kysytään usein neuvoa tilanteisiin, joissa velallinen on todettu varattomaksi ulosottoviraston toimesta. Toimeksiantajana olet saattanut saada meiltä myös kyselyn passiivirekisteröinnin uudistamisesta. Mitä tällä passiivirekisteröinnin uudistamisella ja passiivirekisteröinnillä oikein tarkoitetaan?

Mikä passiivirekisteri on?

Ulosottoviranomainen antaa aina ulosoton esteestä varattomuustodistuksen. Ulosottoasian vireilläolo päättyy varattomuustodistuksen antamiseen, mikäli velalliselta ei löydetä ulosmitattavaa tuloa tai omaisuutta. Normaalisti varattomaksi toteamisen jälkeen ulosottovirasto ei tee varsinaisia aktiivisia perintätoimia kyseisen saatavan eteen. Ulosottoviranomainen ei siis tällöin etsi aktiivisesti omaisuutta velalliselta.

Lue lisää Ulosotto

Ulosottoasia voidaan kuitenkin siirtää hakijan, eli velkojan pyynnöstä passiivirekisteriin varattomaksi toteamisen jälkeen. Passiivirekisterissä olevan saatavan hyväksi ei tehdä aktiivisia perintätoimia, mutta sille kertyy tilityksiä, mikäli velalliselta ulosmitataan esimerkiksi veronpalautuksia. Tämän vuoksi passiivirekisteröinti kannattaa, vaikka varattomuuseste olisikin annettu.

Ulosottoviranomainen vastaa passiivirekisterin seurannasta

Saatavalle ei kerry suorituksia passiivirekisteröinnin aikana. Mikäli velalliselta kuitenkin saadaan ulosmitattua tuloa, siirtyy ulosottoasia uudelleen aktiiviseksi.  Ulosottoviranominen vastaa passiivirekisterin seurannasta. Ulosottoviranomaisen täytyy aina tarkistaa saatavan määrä velkojalta ennen kuin hän voi tilittää varoja passiivisaatavan suorittamiseksi. Ulosotto lähettää hakijalle passiivirekisteriasian saldotiedustelun, mikäli saatavalle on tulossa suoritus. Saatavalle kertyy viivästyskorkoa käräjäoikeuden velkomustuomion mukaisesti myös passiivirekisteröinnin aikana.

Passiivirekisteristä säädetään Ulosottokaaressa § 102

 Lue lisää Ulosottokaari

Miten voin hakea passiivirekisteröintiä?

Saatavan passiivirekisteröintiä pyydetään ulosottohakemuksessa. Ulosottohakemuksen laadimme sen jälkeen, kun avoimena olevista veloista on saatu velkomustuomio käräjäoikeudesta. Me huolehdimme puolestanne myös passiivirekisteröintipyynnön aina kun laadimme ulosottohakemuksen. Passiivirekisteröintiä voi pyytää myös myöhemmin asian vireilläolon aikana. 

Ainoastaan suppean ulosoton aikana ei voida hakea saatavalle passiivirekisteröintiä.  Passiivirekisteröinnin uudistamisesta peritään erillinen viranomaismaksu. Perintätoimisto hoitaa halutessanne uudistamisen puolestanne.

Milloin passiivirekisteri päättyy?

Passiivirekisteröinti on voimassa kaksi vuotta estetodistuksen antamispäivämäärästä, minkä jälkeen ulosottoasia on uudistettava uudistushakemuksella, mikäli asia halutaan pitää vireillä ulosotossa. Passiivirekisteröinnin päättymisestä ei enää erikseen ilmoiteta velalliselle. Huolehdimme asiakkaamme puolesta passiivirekisteröinnin uudistamisen.

Passiivirekisteröinti ei vaikuta velan vanhenemiseen. Velan yleinen vanhentuminen pidentyy viiteen vuoteen, kun saatavalle on haettu ulosottoperuste. Lopullinen velan vanhentumisaika riippuu siitä, onko kyseessä yritys vai yksityisasiakas. Ulosottoperusteisen velan lopullinen vanhentuminen on joko 15 tai 20 vuotta.

Lue lisää  Velan vanhentuminen

Tavoitteena onnistunut perintäprosessi

Tuloksellinen perintäprosessimme perustuu ensisijaisesti siihen, että kontaktoimme velallisen, sekä selvitämme velallisen maksuhalukkuuden ja maksukyvyn ilman viranomaisten apua. Tavoitteenamme on saada perintä onnistuneesti maaliin vapaaehtoisen perinnän keinoin. Mikäli oikeudelliseen perintään lähdetään, se käynnistyy haastehakemuksen laatimisella velallisen kotipaikan käräjäoikeuteen. Mikäli oikeusprosessista huolimatta velallinen ei hoida velkaansa käräjäoikeuden antamiin määräpäiviin mennessä, annetaan asiasta velkomustuomio. Velkomustuomion jälkeen asia siirtyy ulosottoviranomaisten hoitoon.

Olethan yhteydessä asiakaspalveluumme, mikäli tarvitset apua ulosottoperusteen täytäntöönpanossa tai perinnässä.

Lue lisää Miten saan perintäpalvelun käyttööni?

Jätä toimeksianto

 

Lue myös

Scroll to top