databank
databank

Pantti

Ohessa panttiin ja sen käyttämiseen liittyviä yleisimpiä kysymyksiä vastauksineen.

Mikä on pantti?

Pantti on velallisen velkojalle antama irtain esine tai muu etuus, joka toimii panttina sille, että velallinen suorittaa sovitut maksut sopimuksen mukaan.

Milloin panttia käytetään?

Panttia voidaan käyttää tilanteessa, jossa osapuolet sopivat keskenään esimerkiksi rahalainasta, jossa velallinen antaa velkojalle pantin siltä varalta, ettei pystyisikään suoriutumaan maksuistaan sovitusti.

Miten panttaus toimii?

Pantti voi tulla kysymykseen esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilö lainaa toiselle henkilölle rahaa. Tällöin osapuolten kesken voidaan sopia, että velan vakuutena käytetään panttina esimerkiksi jotain irtainta esinettä. Mikäli velan ottaja selviytyy velan maksusta sovitusta, tulee panttina ollut esine palauttaa hänelle.

Mikäli taas velkaa ei makseta sovitusti velkojalle, on velkoja oikeutettu myymään panttina ollut esine. Mikäli pantin myyntihinta ylittää velan määrän, tulee tämä erotus palauttaa velan ottajalle. Myynnissä tulee myös huolehtia siitä, että pantti on myyty markkinahintaan.

Mitä tulisi ottaa huomioon panttia käytettäessä?

Velan maksuaika voi olla mahdollisesti pitkäkin, joten panttia valittaessa kannattaa myös huomioida panttina mahdollisesti käytettävän esineen tai muun etuuden arvon kehittyminen. On mahdollista, että pantin arvo laskee laina-ajan aikana ja tällöin velkojalle aiheutuu mahdollisesti luottotappioita, velallisen maksukyvyttömyyden ja pantin arvonalentumisen vuoksi.

Miksi panttia kannattaa käyttää?

Pantti antaa velkojalle turvan siltä varalta, ettei velallinen suoriutuisikaan velvoitteistaan. Vaikka esimerkiksi velkakirjan laatimishetkellä velallisen maksukyky olisi hyvä ja kaikki vaikuttaisi siltä, että velka pystytään suunnitellusti maksamaan takaisin, voi olla kuitenkin mahdoton ennustaa maksukyvyn kehittymistä tulevaisuudessa.

Pantti voi antaa velkojalle turvaa myös tilanteessa, jossa velallinen ajautuu maksukyvyttömyysmenettelyyn eli esimerkiksi konkurssiin.

Lue myös

Scroll to top