databank
databank

Pakkohuutokaupat

Mitä pakkohuutokauppa tarkoittaa?

Mikäli velallinen ei maksa saatavaa vapaaehtoisen perinnän aikana, edistetään saatavan perintä oikeudelliseen perintään. Oikeudellisen perinnän tavoitteena on hakea käräjäoikeudelta velkomustuomio, jonka jälkeen saatavalle saadaan ulosottoperuste ja sen perintä voidaan siirtää ulosottoviranomaisille.

Ulosottoviranomaiset pyrkivät ensin saamaan suorituksen vapaaehtoisesti ottamalla yhteyttä velalliseen. Mikäli velkaan ei kuitenkaan saada suoritetuksi tämän prosessin aikana, ryhtyy ulosottoviranomaiset muihin ns. pakottaviin perintätoimiin. Näiden aikana avoimeen velkaan voidaan periä suorituksia suoraan velallisen tuloista. Mikäli suorituksia ei saada riittävästi velallisen tuloista, voi ulosottomies päätyä realisoimaan velallisen kiinteää omaisuutta. Omaisuuden myynti toteutetaan tavallisesti julkisella huutokaupalla, jossa tavoitteena on saada pääomaa velkojen maksuun.

Minkälaista omaisuutta voidaan myydä ulosoton toimesta pakkohuutokaupassa?

Käytännössä kaikki realisoitavissa oleva irtain omaisuus voidaan myydä, mikäli tämä ratkaisu on osapuolten etujen mukainen. Asiaan vaikuttaa kuitenkin moni asia, esimerkiksi saatavan suuruus, joten näiden tilanteiden osalta kannattaa olla aina yhteydessä suoraan asiaa hoitavaan ulosottomieheen, joka voi antaa tarkempia tietoja asian osalta.

Milloin pakkohuutokauppa on ajankohtainen?

Irtaimen omaisuuden myynti voi tulla kysymykseen tilanteessa, jossa velalliselta ei ole saatu tuloista ulosmitattua avoimeen velkaan kohdistuneita suorituksia ja velallisella on realisoitavissa olevaa omaisuutta.

Kuka huolehtii pakkohuutokaupan järjestämisestä?

Ulosottomies vastaa pakkohuutokaupan järjestämisestä ja hänellä on myös valta hyväksyä tai hylätä korkein saatu tarjous.

Pakkohuutokaupassa myytävien tuotteiden hinnan muodostuminen

Pakkohuutokaupan ja niin kutsutun tavallisen huutokaupan suurin ero on hinnan muodostamisessa. Pakkohuutokaupassa ulosottomiehen tulee muodostaa hinta käyvän hinnan mukaan mikä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei ulosottomies voi hyväksyä korkeinta tarjousta, ellei se vastaa tai ole hyvin lähellä kaupan kohteena olevan omaisuuden markkinahintaa.

Näin voidaan parhaalla mahdollisella tavalla turvata sekä velallisen että velkojan asemaa omaisuutta realisoitaessa ja myydessä.

Miten velkoja voi hakea omaisuuden myymistä pakkohuutokaupassa?

Mikäli velkoja on ulosottohakemuksessaan hakenut niin sanottua tavallista ulosottoprosessia, voi hän olla yhteydessä asiaa hoitavaan ulosottomieheen ja tiedustella mahdollisuutta siihen, onko asian osalta mahdollisuutta siirtyä irtaimen omaisuuden myyntiin. Ulosottomies toimii kuitenkin asiassa ulosottokaaren mukaisesti ja hänellä on päätösvalta asian osalta.

Mitä voidaan myydä pakkohuutokaupassa?

Pakkohuutokaupassa voidaan myydä kaikkea realisoitavissa olevaa irtainta omaisuutta. Esimerkkejä tällaisista tavanomaisista pakkohuutokaupassa myytävistä tuotteista ovat esimerkiksi varastossa olevat tarvikkeet tai velallisen omistuksessa olevat kiinteistöt.

Mistä voi nähdä pakkohuutokaupassa myytävät kohteet?

Ulosotossa myytävät kohteet on nähtävissä esimerkiksi ulosottoviraston sivuilla. Lista myynnissä olevista kohteista löytyy ulosoton sivuilta täältä ja lisäksi kohteita löytyy myös täältä.

Lue myös

Scroll to top