1
1

Osoitteenmuutos

Törmäämme usein perinnän yhteydessä usein erilaisiin osoitteemuutoksiin liittyviin kysymyksiin. Olemmekin koonneet tähän artikkeliin teoriatiedon lisäksi myös yleisimpiä kysymyksiä vastauksineen.

Yksityishenkilön osoitteenmuutos

Milloin osoitteenmuutos tulee tehdä?

Mikäli yksityishenkilön osoite muuttuu, tulee hänen ilmoittaa lain mukaan siitä aikaisintaan kuukautta ennen tai viimeistään viikko muutoksen jälkeen. Määräys koskee niin saman kunnan sisällä tapahtuvaa muuttoa kuin toiseen kuntaan muuttamistakin.

Mitä tarkoittaa tilapäinen osoitteenmuutos ja milloin se tulee tehdä?

Tilainen osoitteenmuutos tulee tehdä, mikäli tilapäinen osoite on voimassa yli kolme kuukautta.

Osoitteenmuutos ulkomaille muutettaessa

Osoitteenmuutos tulee tehdä samojen sääntöjen mukaisesti myös muutettaessa ulkomaille.

Minne yksityishenkilön tulee ilmoittaa osoitteenmuutoksesta?

Osoitteenmuutoksesta tulee lain mukaan ilmoittaa aikaisintaan kolme kuukautta ennen tai viimeistään viikko muutoksen jälkeen. Ilmoitus tulee tehdä sekä postiin että maistraatille. Nykyään on olemassa sähköisiä palveluita, joiden avulla ilmoittaminen onnistuu nopeasti ja pienellä vaivalla.

Edellä mainittujen lisäksi tulee huolehtia siitä, että kaikki mahdolliset velkojat saavat tiedon osoitteenmuutoksesta.

Oheiselta listalta voi tarkistaa, mitkä yritykset päivittävät automaattisesti ainakin osan muuttuneista tiedoista väestötietojärjestelmän kautta.

Yrityksen osoitteenmuutos

Yrityksen tulee ilmoittaa vähintään yksi osoite kaupparekisteriin. Osoite voi olla joko käyntiosoite tai postitusosoite.

Mikäli osoitteeseen tulee muutoksia, pitää yrityksen viipymättä ilmoittaa muuttuneet osoitetiedot myös kaupparekisteriin. Yritysten kaupparekisteriin ilmoittamat osoitetiedot ovat julkisia ja ne ovat nähtävissä yritys- ja yhteisötietohaussa, jota voi käyttää maksutta osoitteessa täällä.

Miten velkoja voi selvittää velallisen uuden osoitteen?

Velkoja voi toisinaan törmätä tilanteeseen, jossa hänen lähettämänsä laskut ja maksumuistutukset eivät tavoita velallista vaan ne palautuvat postin kautta takaisin. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että velallinen on muuttanut aiemmasta osoitteestaan eikä ole ilmoittanut velkojalle muuttunutta osoitettaan.

Mikäli velkojalla on velallisen muita yhteystietoja, kannattaa ensin pyrkiä selvittämään velallisen itseltään muuttuneita yhteystietoja. Jos tämä ei onnistu, niin velkoja kääntyä asiassa Maistraatin puoleen.

Maistraatin kautta voi pyrkiä selvittämään uusia osoitetietoja, mikäli velkojan aiemmat tiedot riittävät tunnistamaan kenestä on kyse. Aina tämä ei kuitenkaan auta, koska velallisella voi olla myös tietojen luovutuskielto, joka estää osoitteen antamisen. Tällöin velkoja voi esimerkiksi laatia asiasta haastehakemuksen käräjäoikeuteen ja toimittaa hakemuksen velallisen aiemman tiedossa olleen kotikunnan käräjäoikeuteen.

Velkoja voi myös aina olla yhteydessä perintätoimistoon ja pyytä neuvoja siihen, miten asiassa kannattaisi edetä.

Mitä jos velkoja ei ole saanut tietoa osoitteenmuutoksesta?

Mikäli velallinen ei ole huolehtinut ilmoitusvelvollisuudestaan ja tarkistanut, että velkoja on saanut lain ja keskinäisen sopimuksen ohjeiden mukaisesti tiedon uudesta osoitteesta. Tulee hänen korvata velkojalle myös saatavan perinnästä aiheutuvat perintäkulut sekä lain mukaiset viivästyskorot siihen päivään saakka, kun avoin lasku on maksettu.

Aiheutuvien perintäkulujen lisäksi velalalliselle voi aiheutua perinnästä myös maksuhäiriömerkintä.

Osoitteenmuutoksiin liittyvä lainsäädäntö

Osoitteenmuutoksiin liittyvää lainsäädäntöä löytyy muun muassa oheisista linkeistä:

Lue myös

Scroll to top