databank
databank

Oikeustoimilaki

Oheisella sivuilla käymme läpi tarkemmin oikeustoimilain (Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista) sisältöä.

Sopimuksen tekeminen

Myyjä voi antaa tarjouksen esimerkiksi suullisesti tai kirjallisesti. Tarjouksessa mainitaan tavallisesta sen voimassaoloaika, joka lasketaan tavallisesti siitä, kun kyseinen tarjous on tavoittanut vastaanottajan.

Mikäli tarjous on annettu suullisesti, tulisi siihen antaa vastaus oikeustoimilain mukaan heti. Muussa tapauksessa tarjous voidaan tulkita hylätyksi.

Jos vastaus annettuun tarjoukseen annetaan myöhässä, voidaan kyseinen vastaus lain mukaan tulkita myös vastatarjoukseksi.

Oikeustoimilaissa käydään tarkemmin läpi myös huutokauppaan liittyviä menettelyjä. Lain mukaan huutokaupassa tehty tarjous on sitova aina siihen asti, kunnes huutokauppa huudetun tuotteen osalta on päättynyt. Päättyneen huutokaupan osalta jatkotoimet riippuvat siitä, millaisia ehtoja kyseisen kaupankäynnin osalta on noudatettu. Toisinaan voi olla niin, ettei myyjä sitoudu myymään tuotetta vaan hänelle on varattu ehdoissa erikseen miettimisaika. Ehdoissa voidaan myös ilmoittaa, että tuote myydään eniten tarjoavalle.

Valtuutus

Lain mukainen oikeustoimikelpoisuus voi perustua esimerkiksi toisen henkilön tekemään valtuutukseen tai asemaan perustuvaan valtuutukseen, joka tarkoittaa sitä, että henkilöllä on asemaan perustuva valtuutus.

Valtuutettu on heti valtuutuksen saamisen jälkeen oikeutettu tekemään valtuuttajaa sitovia oikeustoimia, mikä ne kuuluvat valtuutuksen alaisuuteen.

Mikäli kirjallisesti laadittu valtuutus katoaa, voidaan se käräjäoikeuden toimesta julistaa tehottomaksi. Ennen tehottomaksi julistamista, käräjäoikeuden tulee kuitenkin julkaista kuulutus virallisessa lehdessä. Kuulutuksessa mainitaan lisäksi määräaika, jonka jälkeen käräjäoikeus julistaa asiakirjan tehottomaksi.

Valtuutus voi päättyä myös esimerkiksi valtuuttajan kuoleman tai konkurssin johdosta.

Lue lisää: Oikeustoimilaki eli Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista kokonaisuudessaan.

Lue myös

Scroll to top