databank
databank

Oikeudellinen perintä

Mitä tarkoittaa oikeudellinen perintä?

Oikeudellisen perinnän hyödyt

Valtakirja

Oikeudellisen perinnän kulut

Toimipaikan valinta

Oikeusprosessin kesto

Miten perintä etenee tuomion saamisen jälkeen?

Maksuhäiriömerkintä

Miten pienennän riskiä siihen, ettei asia etene oikeudelliseen perintään asti?

Diaarinumero

Mitä tarkoittaa oikeudellinen perintä?

Oikeudellinen perintä tulee ajankohtaiseksi perintäprosessin aikana, mikäli velalliselta ei ole saatu suorituksia vapaaehtoisen perinnän eli kirjeperinnän aikana.

Oikeudellisella perinnällä tarkoitetaan asian edistämistä toimivaltaiseen käräjäoikeuteen, josta haetaan tuomiota maksamattomalle velalle. Tuomion saamisen jälkeen asia edistetään ulosottoviranomaisten hoidettavaksi, jolloin käynnistyvät tarvittaessa niin sanotut pakottavat perintätoimet. Tarvittaessa ulosottovirasto voi ulosmitata maksamatonta velkaa esimerkiksi velallisen palkkatuloista.

Oikeudellisen perinnän hyödyt

Oikeudellisen perinnän teho perustuu pakottavuuteen sekä mahdollisesta tuomiosta aiheutuvan maksuhäiriömerkinnän uhkaan, joka voi vaikeuttaa merkittävästi velallisena olevan tahon toimintaa.

Joissain tapauksessa oikeudellisen perinnän hyödyntäminen on välttämätöntä. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos vuokranantajan tarvitsee hakea käräjäoikeudelta päätöstä vuokralaisen häädöstä.

Valtakirja

Perintätoimistolla tai muulla velkojan asiamiehellä tulee olla kirjallinen valtuutus, jotta he voivat toimia velkojan puolesta asian käsittelyn aikana. Asiamies voi hoitaa esimerkiksi haastehakemuksen laatimisen ja toimittamisen käräjäoikeuteen sekä muun mahdollisen yhteydenpidon käräjäoikeuden suuntaan.

Oikeudellisen perinnän kulut

Käräjäoikeus laskuttaa velkojalta tuomioistuinmaksulain mukaisen oikeudenkäyntimaksun 86 euroa. Tämän lisäksi asiamies laskuttaa oikeudellisen perinnän toiminnasta muita kuluja.

Perintätoimistojen hinnoittelussa on kuitenkin eroja, ja oikeudellisen perinnän hinnoittelu kannattaa tarkistaa ennen perintäpalvelun käyttöönottoa.

Lue lisää: Perintäpalvelun hinnoitteluPerintätoimiston valinta

Toimipaikan valinta

Käräjäoikeuden toimipaikka määräytyy oikeudenkäymiskaaren mukaisesti ja on tavallisesti velallisen kotipaikan käräjäoikeus.

Toimivaltaisen käräjäoikeuden voi tarkistaa tarvittaessa myös täältä

Oikeusprosessin kesto

Tuomion saaminen saattaa kestää useista kuukausista jopa vuoteen. Käsittelyaika riippuu käräjäoikeuden sen hetkisestä käsittelyaikataulusta. Lisäksi käräjäoikeuksien toimipisteiden välillä voi olla suuriakin eroja käsittelyajoissa.

Miten perintä etenee tuomion saamisen jälkeen?

Tuomion saamisen jälkeen velkoja tai velkojan asiamiehenä toimiva perintätoimisto tai muu taho voi laatia asiasta ulosottohakemuksen toimivaltaiseen ulosottovirastoon.

Ulosottohakemuksen käsittelyn jälkeen ulosottomies aloittaa perintätoimet asian osalta annetun tuomion mukaisesti. Tyypillisesti ensimmäisenä toimenpiteenä ulosottomies lähettää velalliselle ilmoituksen saatavan perinnästä ulosotossa sekä ohjeet vapaaehtoisen maksun suorittamiseksi tai vaihtoehtoisesti ohjeet mahdollisen maksuohjelman neuvottelua varten.

Mikäli vapaaehtoisen lähestymisen kautta ei saada ratkaisua aikaan, voi ulosottomies aloittaa pakottavat toimet saatavan perinnän osalta. Pakottavat toimet voivat tarkoittaa esimerkiksi palkan ulosmittausta.

Lue lisää ulosotosta ulosotto-sivuiltamme.

Maksuhäiriömerkintä

Velalliselle aiheutuu velkomustuomiosta maksuhäiriömerkintä, joka voi vaikeuttaa merkittävästikin merkinnän saaneen yksityishenkilön tai yrityksen toimintaan. Esimerkiksi luotonsaanti voi vaikeutua.

Lue lisää: LuottotiedotProtestilistaMaksuhäiriömerkintä

Miten pienennän riskiä siihen, ettei asia etene oikeudelliseen perintään asti?

Luottotappioriski on aina olemassa, kun esimerkiksi tuotteita tai palveluita myydään laskulla. Näin ollen on mahdotonta poistaa riskiä siitä, että perintä pitkittyy aina oikeudelliseen perintään saakka.

Riskiä voi kuitenkin pienentää tarkistamalla asiakkaan luottotiedot ennen luoton myöntämistä. Luottotietojen tarkistus onnistuu nopeasti ja edullisesti luottotietopalvelun avulla. Luottotietojen tarkistuksen hinta vaihtelee palveluntarjoajan mukaan.

Diaarinumero

Diaarinumero on käräjäoikeuden käsittelynumero, joka annetaan käsittelyn alkaessa. Diaarinumeron avulla yhteydenotot ja viestinvaihdot käräjäoikeuden suuntaan onnistuu vaivattomasti, koska käsittelynumeron avulla oikea tapaus löytyy nopeasti.

Lue myös

Scroll to top