vuok
vuok

Myyntireskontra

Mikä on myyntireskontra?

Mihin myyntireskontraa hyödynnetään

Myyntireskontrassa olevat maksamattomat laskut

Maksamattomista laskuista huomauttaminen

Myyntireskontrassa olevien maksamattomien laskujen siirto perintään

Luottotappioksi kirjattavien myyntilaskujen siirto pois myyntireskontrasta

Mikä on myyntireskontra?

Myyntireskontra on kirjanpidon väline, johon listataan kaikki yrityksen myyntilaskut. Myyntireskontrassa on siis kaikki avoimet eräpäivää odottavat laskut sekä jo erääntyneet maksamattomat laskut.

Mihin myyntireskontraa hyödynnetään

Myyntireskontran avulla yrityksen maksunvalvonta on helpompaa ja nopeampaa. Aktiivisella maksunvalvonnalla ja sitä seuraavilla organisoiduilla jatkotoimilla yritys pystyy nopeuttamaan saatavien kiertonopeutta ja tätä kautta myös todennäköisten luottotappioiden määrä pienenee.

Lisäksi myyntireskontraa voidaan hyödyntää esimerkiksi myynnin seuraamiseen ja maksujen tarkistamiseen.

Myyntireskontrassa olevat maksamattomat laskut

Myyntireskontrassa on kaikki avoimet maksamattomat myyntilaskut, joten tarvittavien huomautus – ja perintätoimien tekeminen on helpompaa, kun kaikki tarvittavat tiedot löytyvät samasta paikasta.

Lue myös: Viitenumero

Maksamattomista laskuista huomauttaminen

Lisätoimia vaativien maksamattomien laskujen löytäminen onnistuu nopeasti, mikäli myyntireskontraa on ajan tasalla ja sitä päivitellään aktiivisesti.

Maksamattomista laskuista kannattaa muistuttaa nopeasti eräpäivän jälkeen ja tehokkaimmin tämä tapahtuu laatimalla erillinen maksumuistutus. Maksumuistutus on tehokas tapa kertoa asiakkaalle, ettei kyseiseen laskuun ole tullut vielä suoritusta ja avoin summa tulisi maksaa pikaisesti. On syytä huomioida, että velkojalla on oikeus maksun viivästyessä myös lain mukaiseen viivästyskorkoon, joka kannattaa vaatia maksumuistutuksella.

Velkoja voi huolehtia maksumuistutuksen lähettämisestä itse tai vaihtoehtoisesti ulkoistaa asia perintätoimiston hoidettavaksi. Perintätoimiston hoitaessa maksuhuomautustoimet velkoja voi luottaa siihen, että huomautustoimet hoidetaan tehokkaasti ja samalla noudattaen säädettyjä lakeja ja määräyksiä.

Myyntireskontrassa olevien maksamattomien laskujen siirto perintään

On myös mahdollista, että asiakas ei maksa laskua maksumuistutuksen jälkeenkään. Tällöin asiaan kannattaa reagoida heti ja olla viimeistään tässä vaiheessa yhteydessä perintätoimistoon. Perintätoimien onnistumisen kannalta on tärkeää, että perintätoimet päästään aloittamaan mahdollisimman nopeasti maksuvaikeuksien havaitsemisen jälkeen.

Yksinkertaisimmillaan laskun saa siirrettyä perintään suoraan laskutusohjelman myyntireskontrasta. Näin ollen perintään siirto onnistuu nopeasti ja vaivattomasti.

Mikäli laskutusohjelmasta ei ole suoraan mahdollista lähettää laskuja perintään, on vaihtoehtona esimerkiksi laskun lähetys sähköpostitse tai mahdollisilla palautuskuorilla.

Lue lisää: Perintäpalvelun käyttöönotto

Luottotappioksi kirjattavien myyntilaskujen siirto pois myyntireskontrasta

Mikäli perintätoimista huolimatta laskuun ei saada suorituksia, joudutaan lasku kirjaamaan luottotappioksi. Tällöin kyseinen lasku poistuu myös myyntireskontrasta.

Yleensä perinnän epäonnistumisen syynä on velallisen varattomuus tai esimerkiksi velallisyrityksen konkurssi.

Luottotappioriskiä voi pienentää tarkistamalla asiakkaan luottotiedot ennen laskulle myyntiä.

Lue lisää: Luottotietojen tarkistus

Lue myös

Scroll to top