databank
databank

Maksuhäiriömerkintä

Mikä on maksuhäiriömerkintä?

Miten maksuhäiriömerkintä vaikuttaa?

Miten maksuhäiriömerkintöjä voi välttää?

Milloin maksuhäiriömerkintä syntyy?

Kuinka kauan maksuhäiriömerkintä säilyy?

Maksuhäiriömerkintöjen tarkistus

Maksutiedon lisäys maksuhäiriömerkintään

Mitä erilaiset maksuhäiriömerkinnät tarkoittavat?

Luottotietolaki

 

Mikä on maksuhäiriömerkintä?

Maksuhäiriömerkinnän tarkoitus on kertoa luotonantajille ja muille sidosryhmille, että kyseinen taho ei ole selvinnyt aiemmista velvoitteistaan ja näin ollen esimerkiksi luotonantoon tai laskulla myyntiin liittyy tavanomaista suurempi luottotappioriski.

Maksuhäiriömerkinnästä käytetään usein myös nimeä luottohäiriömerkintä.

Olemme koonneet yleisimmät luottotiedoissa näkyvät maksuhäiriömerkinnät selityksineen luottotiedot-sivustollemme.

Miten maksuhäiriömerkintä vaikuttaa?

Yleisesti luottotietoja tarkistetaan esimerkiksi lainaa haettaessa, laskulle myytäessä, luottokorttia haettaessa tai vuokrasopimusta tehtäessä. Luottotiedoissa näkyvät maksuhäiriömerkinnät eivät välttämättä ole esteenä esimerkiksi edellä mainituille toimille, mutta jossain tapauksissa voi olla vaatimuksena, ettei merkintöjä ole.

Miten maksuhäiriömerkinnän voi välttää?

Maksuhäiriömerkinnät syntyvät vain, mikäli henkilö tai yritys laiminlyö maksuvelvollisuutensa eivätkä maksuhuomautuksista huolimatta maksa avointa saatavaa velkojalle. Näin ollen paras tapa välttää maksuhäiriömerkintä on maksaa sovitut maksut ajallaan. Mikäli maksuista ei selviä kerralla, kannattaa velkojien kanssa neuvotella mahdollisuudesta maksuohjelmaan.

Lue lisää: Saitko meiltä perintäkirjeen?

Milloin maksuhäiriömerkintä syntyy?

Yksityishenkilön osalta maksuhäiriömerkintä ei synny heti, jos maksu jää maksamatta vaan merkintä rekisteröidään luottotietoihin vasta kun maksun maksamatta jättämisestä on haettu tuomioistuimen päätös tai vaihtoehtoisesti ulosottoviranomaisten toimituksella. Yleisimmin lasku on ollut siis maksamatta pidemmän aikaa ennen kuin maksu maksuhäiriömerkintä rekisteröidään luottotietoihin.

Yritysten osalta ensimmäinen maksuhäiriömerkintä syntyy, mikäli perintätoimiston lähettämää tratta ei makseta eräpäivään mennessä. Tämän lisäksi maksuhäiriömerkinnän syntyvät yksityishenkilöiden maksuhäiriömerkintöjen tavoin, kun maksun maksamatta jättämisestä on haettu tuomioistuimen päätös tai vaihtoehtoehtoisesti ulosottoviranomaisten toimituksella.

Avoimesta maksusta kannattaa kuitenkin sopia velkojan tai velkojan asiamiehen kanssa, jotta asia ei etene pidemmällä, mistä aiheutuu mahdollisen merkinnän lisäksi myös erilaisia perintäkuluja sekä mahdollisia viranomaisten periä maksuja.

Lue lisää:UlosottoPerintä

Kuinka kauan maksuhäiriömerkintä säilyy?

Maksuhäiriömerkintöjä on useita erilaisia ja niiden säilytysaika henkilön tai yrityksen luottotiedoissa riippuu merkinnän tyypistä sekä siitä, tuleeko merkintöjä lisää. Olemme koonneet erilliselle luottotiedot-sivustolle yleisimpiä luottotiedoissa näkyviä maksuhäiriömerkintöjä selityksineen sekä lisäksi tietoja kyseisten maksuhäiriömerkintöjen säilytysajoista.

Lue lisää: Luottotiedot

Maksuhäiriömerkintöjen tarkistus

Esimerkiksi asiakkaiden, vuokralaisten tai sidosryhmien mahdolliset maksuhäiriömerkinnän voi tarkistaa helposti ja nopeasti luottotietopalveluiden avulla. Tällaisen yksinkertaisen toiminnon lisääminen prosessiin ennen luotonantoa pienentää yrityksen luottotappioden määrä ja tätä kautta liiketoiminnan riskit pienentyvät.

Palvelu on tilattavissa kotisivuiltamme ja tilauksen vastaanoton jälkeen toimitamme palvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan tilauksessa ilmoitettuun sähköpostiin. Tilaa luottotietopalvelu täältä.

Lue lisää: Protestilista

Maksutiedon lisäys maksuhäiriömerkintään

Rekisteröidyllä on mahdollisuus saada maksuhäiriömerkinnän perään merkintä siitä, että kyseinen maksu on hoidettu. Tämä tapahtuu käytännössä niin, että rekisteröidyn tulee hankkia luotettava dokumentti siitä, että saatava on suoritettu eikä velkojalla ole enää avoimia vaatimuksia kyseiseen merkintään liittyen.

Mitä erilaiset maksuhäiriömerkinnät tarkoittavat?

Maksuhäiriömerkintöjä on useita erilaisia. Esimerkiksi seuraavilla tilanteilla on omanlaiset merkintänsä: Konkurssi, Yksityishenkilön velkajärjestely, Yrityssaneeraus, Ulosotossa todettu varattomuus tai muu este tai yksipuolinen tuomio.

Lue lisää erilaisista merkinnöistä Luottotiedot-sivustollamme.

Luottotietolaki

Luottotietolaissa säädetään luottotietoihin liittyvästä lainsäädännöstä.

Ajantasainen luottotietolaki löytyy täältä.

Lue myös

Scroll to top