1
1

Maksuehto

Mitä tarkoittaa maksuehto?

Maksuehto kuluttajille

Maksuehto yrityksille

Maksuehto: HETI

Maksuehtolaki

Mitä tarkoittaa maksuehto?

Maksuehto määrittää niin sanotun maksuajankohdan eli laskun tai maksun eräpäivän.

Mikäli lasku on luotu esimerkiksi 1.1 ja maksuehtona sovelletaan 14 vuorokautta. On laskun eräpäivä edellä mainitulla maksuehdolla 15.1.

Lue myös: ViivästyskorkoPerintäLaskutus

Maksuehto kuluttajille

Kuluttajalle tulee varata kohtuullinen aika tarkistaa laskun aiheellisuus ja tiedot.

Tavallisesti kuluttajan kohdalla sovelletaan kuluttaja-asiamiehen linjaamaa 14 vuorokauden maksuehtoa.

Lue lisää: Kuluttaja-asiamiehen linjaukset

Maksuehto yrityksille

Laki kaupallisten sopimuksien maksuehdoista määrittelee lain mukaiset enimmäispituuden maksuehdoille. Lain mukaisesti maksuehto saa olla enintään 30 päivää. Kuitenkin osapuolten kesken sovittaessa esimerkiksi asian erityisluonteen vuoksi,voi maksuehto olla enintään 60 päivää.

Maksuehto: HETI

Joissain perintäkirjeissä (esimerkiksi maksumuistutus) maksua vaaditaan maksettavaksi heti, koska silloin maksu on jo myöhässä.

Lisäksi tulee huomata, että perintäkirjeessä ilmoitettu summa viivästyskorkoineen on laskettu aina kyseiselle päivälle. Näin ollen maksun viivästyessä perintäkirjeen saamisen jälkeen myös kertyvän viivästyskoron määrä muuttuu viivästyskorkolain mukaisesti, eikä perintäkirjeessä ilmoitettu summa ole enää ajantasainen.

Edellä mainitusta johtuen, avoin lasku kannattaakin maksaa heti perintäkirjeen saavuttua tai vaihtoehtoisesti olla yhteydessä perintäkirjeen lähettäneeseen perintätoimistoon maksun sopimiseksi.

Lue lisää: Saitko meiltä perintäkirjeen?

Maksuehtolaki

Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista eli niin sanottu maksuehtolaki määrittelee hankintayksiköiden tai elinkeinoharjoittajien maksuehdosta, kun edellä mainitut tahot suorittavat maksuja vastikkeena saamastaan tuotteesta tai palvelusta.

Laissa hankintayksiköillä tarkoitetaan esimerkiksi julkisoikeudellisia laitoksia tai valtioiden ja kuntien viranomaisia.

Lue lisää: Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista

 

Lue myös

Scroll to top