databank
databank

Luottotappio

Mikä on luottotappio?

Luottotappio on myyjälle syntyvä tappio, kun avoimeen laskuun tai velkaan ei saada suoritusta velallisen maksukyvyttömyyden vuoksi.

Miten luottotappio syntyy?

Mikäli asiakas ei pysty varattomuuden vuoksi maksamaan velkojalle avoinna olevaa laskua tai velkaa, syntyy velkojalle luottotappio.

Milloin luottotappiokirjauksen voi tehdä?

Toimitamme velkojalle luottotappiosuosituskirjeen esimerkiksi silloin jos perintää on suoritettu ja olemme arvioineet, että perinnän onnistuminen lähiaikoina on epätodennäköistä. Lisäksi luottotappiosuositus toimitetaan velkojalle, mikäli velallinen ajautuu maksukyvyttömyysmenettelyyn eli konkurssiinvelkasaneeraukseen tai yksityishenkilön velkajärjestelyyn.

Tarkoittaako perintätoimistolta tuleva luottotappiosuositus perinnän päättymistä?

Tämä kannattaa tarkistaa aina siltä perintätoimistolta, joka hoitaa kyseisen velan perintää.

Lue lisää: JälkiperintäPerinnän vaiheet

Miten vuosittaisten luottotappioiden määrää voi pienentää?

Luottotappioiden määrään vaikuttaa liiketoiminnan muoto ja toimiala. Velkoja voi vaikuttaa myös omalla tekemiselläänkin vuosittain syntyvien luottotappioiden määrään.

Organisaation on tärkeä huolehtia siitä, että saatavien hallinnan prosessit ovat kunnossa ja olemassa jo valmiiksi sovitut toimintatavat, mikäli laskuun ei saada suoritusta omien huomautusten jälkeen. Viimeistään tässä vaiheessa on hyvä olla yhteydessä perintätoimistoon, joka huolehtii avoimen saatavien perinnästä velkojan puolesta. On tärkeää huomata, että perinnän onnistumiseen vaikuttaa paljon myös se, kuinka nopeasti maksamaton lasku siirretään perintätoimistolle. Tehokkaalla ja valmiiksi suunnitellulla prosessilla saadaan luottotappioden määrä laskemaan.

Merkittävänä keinona luottotappioiden välttämisessä on myös asiakkaan maksukyvyn tarkistus ennen luoton myöntämistä. Maksukyvyn varmistamiseen on olemassa erilaisia luottotietopalveluita, joiden avulla tarkistus onnistuu nopeasti ja vaivattomasti.

On syytä huomata, että tarkistusta ei kannata tehdä pelkästään uusien asiakkaiden kohdalla vaan myös säännöllisin väliajoin varmistaa vanhojen asiakkaan maksukyky ennen uuden luoton myyntiä.

Lisäksi jokaisen yrityksen tulisi sopia yhteisesti noudatettavasta luottopolitiikasta, jossa sovitaan siis yleiset ehdot luotolla myyntiin. Yhteisten sääntöjen lisäksi organisaation tulisi huolehtia siitä, että jokainen organisaation jäsen myös noudattaa yhteisiä sääntöjä.

Lue lisää: Luottotietojen tarkistusLuottotiedot

Luottopolitiikan avulla luottotappioden määrät hallintaan

Yrityksen on tärkeä luoda säännöt siihen, miten luottoa myönnetään. Näistä säännöistä käytetään yleisesti nimeä luottopolitiikka, joka tarkoittaa sitä, että nämä ohjeet on kirjattu ylös ja niitä noudatetaan koko organisaation kohdalla.

Säännöissä voi olla esimerkiksi kirjattuna se, missä tilanteissa asiakkaalle myönnetään luottoa ja missä tilanteessa luotolla ei myydä vaan vaaditaan esimerkiksi asiakkaalta ennakkomaksu. Luottopolitiikassa voidaan määritellä myös esimerkiksi asiakaskohtaisia luottorajoja, joilla rajoitetaan luottotappioriskiä tuotteita tai palveluita myydessä.

Mikäli organisaatiossa ei ole määritelty laajempaa luottopolitiikkaa niin yleensä tätä pohditaan yksittäisten tapausten kohdalla viimeistään siinä vaiheessa, jos asiakas esimerkiksi tilaa uusia tuotteita tai palveluita, vaikka edellinen lasku on erääntynyt ja edelleen maksamatta.

Lue myös

Scroll to top