1
1

Laskutus

Laskun luominen

Laskun lähetys

Laskutusohjelma

Laskupohja

Arvonlisävero

Myyntireskontra

Laskutettavan osapuolen tarkemmat tiedot

Laskutusosoite

Laskutusprosessin vaiheet

 

Laskun luominen

Lasku luodaan useimmiten laskutusohjelmilla, joiden avulla laskussa on kaikki vaadittavat tiedot ja tätä kautta voidaan varmistua, että lasku on säännösten mukainen.

Laskun lähetys

Lasku lähetetään kaupan osapuolten sopimalla tavalla ja se lähetetään yleisesti kaupan syntymisen jälkeen. Joissain tapauksissa lasku voidaan vaatia maksettavaksi ennen kuin kaupan kohteena oleva tuote luovutetaan ostajalle tai kaupan kohteena oleva palvelu tuotetaan.

Laskua lähetettäessä on syytä tutustua myös laskutusosoitteeseen.

Laskutusohjelma

Laskutusohjelma on laskuttajan apu laskun laatimiseen ja maksunvalvontaan. Luotettavan ja edullisen laskutusohjelman avulla laskutus onnistuu nopeasti ja edullisesti ilman ylimääräisiä kuluja.

Laskupohja

ilmainen laskupohja

Ilmainen laskupohja on vaihtoehtoinen tapa luoda lasku. Käyttämällä ilmaista laskupohjaa, asiakas voi luoda laskun ilman erillistä laskutusohjelmaa.

Ilmaisen laskutuspohjan käyttöön liittyy myös joitain ongelmia, esimerkiksi laskutusohjelmista saatavaa maksunvalvontaa ei voi tällöin käyttää.

Ohessa muutamia esimerkkejä ilmaisiin laskupohjiin.

https://www.tilauskone.com/ilmainen-laskupohja/

https://www.laskuhari.fi/ilmainen-pdf-laskupohja

Arvonlisävero

Arvonlisävero on tuotteista ja palveluista perittävä kulutusvero, jonka myyjä lisää myymänsä tuotteen tai palvelun hintaan.

Tavallisesti tuotteen ostaja maksaa veron osuuden myyjälle, joka ilmoittaa verottajalle saamansa veron määrän kuukausittaisen kausiveroilmoituksen yhteydessä.

Lue lisää: ArvonlisäveroAlv-laskuri

Myyntireskontra

Avoin luotu lasku kirjataan myyntireskontraan.

Myyntireskontraa kannattaa seurata, jotta tietää avoimien myyntilaskujen määrät. Joistain laskutusohjelmista, voi lähettää myös suoraan maksamattomat laskut huomautuspalveluun tai perintään. Mikäli ei ole linkkiä niin kannattaa lähettää maksumuistutus itse.

Maksumuistutus on tärkeä väline pienentämään luottotappiota sekä nopeuttamaan saatavien kiertonopeutta.

Lue lisää: Myyntireskontra

Laskutettavan osapuolen tarkemmat tiedot

Y-tunnus

Mikäli asiakkaana on yritys tai yhteisö, on syytä varmistaa asiakkaan y-tunnus, joka yksilöi asiakasyrityksen ja tätä kautta voi varmistua siitä, että laskutus kohdistuu oikeaan tahoon.  Yksilöivä tunnus on myös välttämätön mahdollisia perintätoimia ajatellen. Perintätoimia tarvitaan mikäli asiakas ei maksa laskuaan ajoissa.

Lue lisää: Y-tunnus

Henkilötunnus

Asiakkaan ollessa yksityishenkilö, kannattaa selvittää myös henkilötunnus, jotta voit varmistua siitä kenen kanssa asioit. Henkilötunnus on tärkeä myös mahdollisen perinnän kannalta.

Laskutusosoite

Varsinkin asioidessa yritysasiakkaan kanssa, on syytä erikseen varmistaa käytettävä laskutusosoite mahdollisten väärinymmärrysten välttämiseksi. Laskutusosoite on siis se osoite, johon osapuolet sopivat laskun toimittamisesta. Tämä voi olla osoite, jonne lasku toimitetaan kirjeitse tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi sähköpostiosoite, jonne lasku sovitaan lähetettäväksi. Nykyaikana yrityksillä on myös sähköisiä laskutusosoitteita.

Laskutusprosessin vaiheet

Laskutusprosessin voi jakaa muutamaan merkittävämpään vaiheeseen. Ohessa tarkastelemme tarkemmin laskutusprosessien eri vaiheita.

Asiakkaan maksukyvyn varmistus luotolle myytäessä

Ennen laskutusta on tärkeää varmistua asiakkaan maksukyvystä. Maksukyvyn varmistaminen onnistuu nopeasti ja vaivattomasti luottotietopalveluiden avulla.

Tarkistamalla luottotiedot ennen laskutusta, yritys voi merkittävästi pienentää luotonantoon liittyvää luottotappion riskiä.

Lue lisää: Luottotietojen tarkistus

Laskun luonti

Laskun luonti onnistuu nopeasti laskutusohjelman avulla.

Maksunvalvonta

Maksunvalvonnan avulla tarkastellaan, maksaako asiakas laskun sovittuun eräpäivään mennessä.

Säännöllisellä maksunvalvonnan avulla saatavien kiertonopeus parantuu, koska maksattomiin laskuihin voidaan puuttua nopeammin ja tehdä vaadittavat huomautus- ja perintätoimet.

Lue myös: Viitenumero

Maksumuistutukset

Maksumuistutuksen voi lähettää itse tai siirtää perintätoimistolle, joka huolehtii maksumuistutuksen lähettämisesti säädettyjen lakien ja normien mukaisesti. Maksumuistutuksen lähettämisen ulkoistaminen perintätoimistolle on erinoomainen keino säästää aikaa sekä maksumumuistutusprosessi aiheutuvia kuluja yrityksen muihin tuottavampiin toimiin.

Maksumuistutuksen yhteydessä voi vaatia myös korkolain mukaista viivästyskorkoa, jonka määrän laskutusohjelmat laskevat automaattisesti maksumuistutukseen. Mikäli käytössä ei ole laskutusohjelmaa, voi viivästyskorkoron laskentaan käyttää nopeita ja helppokäyttöisiä viivästyskorkolaskureita.

Perintätoimet

Mikäli maksua ei makseta huomautuksista huolimatta, kannattaa asia siirtää ammattimaisen ja luotettavan perintätoimiston hoitoon.

Perintä alkaa kirjeperinnän eli vapaaehtoisen perinnän osalta ja tarvittaessa perintää jatketaan aina oikeudelliseen perintään ja ulosottoon saakka. Yritysperinnässä käytetään myös trattaa, jonka teho perustuu julkisuusuhkaan. Tratan eräpäivän jälkeen maksamaton tratta protestoidaan ja tiedot maksamattomista tratoista julkaistaan yrityksen muiden mahdollisten maksuhäiriömerkintöjen osalta esimerkiksi protestilistassa.

Perintätoimiston valintaPerintäpalvelun hinnoitteluPerintäpalvelun käyttöönotto.

Lue myös

Scroll to top