databank
databank

Konkurssihuutokauppa

Konkurssi on yksi mahdollisista maksukyvyttömyysmenettelyistä ja konkurssiin liittyen yleisimpiä kysymyksiä on omaisuuden realisointiin liittyvät kysymykset. Konkurssipesän omaisuuden myynti konkurssihuutokaupan avulla on yksi tehokas tapa myydä samalla kerralla paljon irtainta omaisuutta, jonka myymiseen saattaisi muuten mennä kohtuuttoman paljon aikaa ja pesän varoja.

Mikä on konkurssihuutokauppa

Konkurssihuutokauppa on siis yksi vaihtoehtoinen omaisuuden realisointitapa, jonka avulla konkurssipesän irtainta omaisuutta saadaan myytyä eteenpäin.

Konkurssihuutokauppa voidaan pitää niin sanottuna tavanomaisena huutokauppa, jossa ihmiset pääsevät tutustumaan myytäviin kohteisiin itse myyntipaikalla. Nykyään konkurssihuutokauppoja pidetään paljon myös verkossa, jossa esimerkiksi ulkopuolisen huutokaupan järjestelijän sivuilla on myytävät kohteen, joihin voi antaa tarjouksia määriteltyyn määräpäivään saakka.

Kuka järjestää konkurssihuutokaupan

Konkurssipesänhoitaja voi huolehtia itse konkurssihuutokaupan järjestämisestä vai vaihtoehtoisesti käyttää huutokaupan järjestämiseen ulkopuolista huutokaupan järjestelijää.

Pesänhoitajaa sitoo kuitenkin tarkat määräykset muun muassa hyvän pesähoitotavan osalta ja tästä syystä yleistä onkin, että itse pesänhoitaja tai pesänhoitajan avustaja osallistuu myös itse huutokauppaan. Näin voidaan varmistua siitä, että esimerkiksi kaupan olennaiset ehdot ja hyvän pesähoitotavan mukaiset huutokauppatilitykset tulee hoidettua lain määrittelemällä tavalla.

Lue myös

Scroll to top