databank
databank

Jälkiperintä

Mitä on jälkiperintä?

Milloin saatava siirtyy jälkiperintään

Kannattaako saatavaa periä jälkiperinnässä?

Miksi jälkiperintä?

Tarkoittaako jälkiperintä perinnän päättymistä?

Perintätoimeksiantoni päätyy usein jälkiperintään, mitä voin tehdä?

Mitä on jälkiperintä?

Jälkiperintä on yksi perinnän edetessä mahdollisesti vastaan tulevista vaiheista. Muita perinnän vaiheita on esimerkiksi oikeudellinen perintä sekä trattaperintä.

Milloin saatava siirtyy jälkiperintään

Jälkiperintään siirrytään, kun arviomme mukaan perinnän onnistuminen lähiaikoina on epätodennäköistä esimerkiksi velallisen huonon maksukyvyn tai jopa ulosotossa todetun varattomuuden vuoksi.

Kannattaako saatavaa periä jälkiperinnässä?

Mikäli velallisen heikon maksukyvyn vuoksi perintä ei tuota tulosta, on ehdottomasti kannattavaa pitää velan perintä käynnissä jälkiperinnässä. Jälkiperinnän ansiosta velkojan oikeus saatavaan säilyy eikä velka pääse vanhenemaan. Näin velallisen taloudellisen tilanteen parannuttua velkojalla on edelleen mahdollisuus saada suoritus avoimeen laskuun.

Lisäksi on syytä muistaa, että maksamattomalle velalle kertyy viivästyskorkoa myös koko jälkiperintäprosessin aikana aina siihen asti, kunnes koko avoimen pääoma on maksettu.

Miksi jälkiperintä?

Jälkiperinnän tarkoitus on huolehtia siitä, ettei saatava pääse vanhenemaan. Jälkiperinnän aikana seuraamme säännöllisesti velallisen taloudellisen tilanteen kehittymistä ja tilanteen parannuttua edistämme asian tarvittaessa oikeudelliseen perintään.

Tarkoittaako jälkiperintä perinnän päättymistä?

Meiltä tiedustellaan usein, että päättyykö varsinainen perintä, kun saatavan perintä siirtyy jälkiperintään. Vastauksemme kysymykseen on, etteivät perintätoimet lopu vaan asian osalta joudutaan seuraamaan velallisen maksukyvyn kehittymistä, jotta todennäköisyys velan perinnän onnistumiseksi parantuu ja tavanomaisia perintätoimia kannattaisi jatkaa.

Jälkiperinnän hinnoittelu

Perintätoimistojen hinnoittelut eroavat toisistaan perintäprosessin eri vaiheissa eikä jälkiperinnän hinnoittelu poikkea tästä. Tavallisia jälkiperinnän maksuja ovat esimerkiksi kiinteä jälkiperintämaksu sekä jälkiperintäprovisio. Kiinteät maksut veloitetaan perinnän lopputuloksesta huolimatta mutta provisiot veloitetaan vain perinnän onnistuessa.

Ennen perintätoimiston valintaa kannattaakin selvittää myös jälkiperinnän hinnoittelu.

Lue lisää: Perintäpalvelun käyttöönottoPerintäpalvelun hinnoittelu

Perintätoimeksiantoni päätyy usein jälkiperintään, mitä voin tehdä?

Perinnän onnistumiseen vaikuttaa muun muassa se kuinka vanha laskusaatava on. Muita perinnän onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä on saatavan suuruus, velallisen maksuhalukkuus ja velallisen maksukyky.

Velallisen maksukyky on mahdollista tarkistaa jo ennen laskutusta ja tämä kannattaakin ehdottomasti tehdä. Luottotietojen tarkistamiseen on olemassa erillisiä palveluita, joiden avulla tarkistus onnistuu nopeasti ja edullisesti.

Lue lisää: Luottotietojen tarkistusLuottotiedotProtestilistaMaksuhäiriömerkintä

Lue myös

Scroll to top