1
1

Eräpäivä

Mikä on eräpäivä?

Kuinka monta päivää laskun päiväyksen ja eräpäivän välillä on oltava?

Alkaako viivästyskorko juosta heti eräpäivästä?

Milloin lasku on maksettava jos eräpäivästä ei ole sovittu?

Mitä jos laskua ei makseta eräpäivään mennessä?

Miten nopeasti eräpäivän jälkeen voi lähettää muistutuslaskun?

Voiko muistutuslaskun eräpäivä olla heti?

Voiko laskun eräännyttää jouluna tai muuna pyhäpäivänä?

Mikä on eräpäivä?

Laskun eräpäivällä tarkoitetaan sitä päivää jolloin maksusuoritus on viimeistään tehtävä. Rahan ei siis tarvitse olla velkojan käytettävissä vielä eräpäivänä, eri pankkien välillä maksujen kulkemisessa voi mennä parikin päivää. Lasku on kuitenkin todistettavasti maksettava viimeistään eräpäiväksi merkittynä päivänä.

Yritysten välisessä kaupankäynnissä osapuolet voivat sopia eräpäivän määräytymisestä yhdessä, kun taas kuluttaja-asiakkaalle suunnatussa laskutuksessa on tarkasti noudatettava mm. kuluttajaoikeuden linjauksia ja velkakirjalakia.

Kuinka monta päivää laskun päiväyksen ja eräpäivän välillä on oltava?

Laskut on lähetettävä asiakkaalle siten että hänelle jää kohtuullisesti aikaa tarkistaa laskun oikeellisuus ja esittää mahdolliset huomautukset laskuttajalle.

Kuluttajaviraston mukaan kohtuullinen aika kuluttaja-asiakkaalle lähetetyn laskun päiväyksestä eräpäivään on vähintään 14 päivää. Perustellusta syystä eräpäivä voi olla jo aiemmin. Esimerkiksi tilanteessa jossa maksu olisi tullut tehdä jo kaupantekohetkellä, mutta osapuolet sopivatkin pidemmästä maksuehdosta.

Alkaako viivästyskorko juosta heti eräpäivästä?

Viivästyskorko alkaa juosta eräpäivän jälkeistä päivästä, ja vain siitä suorituksen osasta, joka on viivästynyt. Viivästyskoron maksuvelvollisuudesta on ilmoitettava jo laskussa, tai siitä on muuten sovittava kaupantekohetkellä.

Milloin lasku on maksettava jos eräpäivästä ei ole sovittu?

Jos eräpäivästä ei ole sitovasti ennalta sovittu, on lasku maksettava viimeistään 30 päivää sen jälkeen kun velkoja on saatavaansa vaatinut. Vaatimuksen voi tehdä esimerkiksi lähettämällä laskun asiakkaalle, tai ilmoittamalla siitä suullisesti. Myös viivästyskorko alkaa juosta 30 päivää vaatimisen jälkeen.

Mitä jos laskua ei makseta eräpäivään mennessä?

Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, kannattaa asiaan reagoida nopeasti ja toimittaa velalliselle maksumuistutus maksamattomasta laskusta. Maksumuistutuksen voi lähettää itse tai vaihtoehtoisesti antaa asia ammattimaisen perintätoimiston hoidettavaksi, joka hoitaa perinnän tehokkaasti säädettyjen lakien ja määräysten mukaisesti. Perintätoimisto huolehtii muistutuksen lähettämisen lisäksi myös lain mukaisen viivästyskoron perinnässä.

Miten nopeasti eräpäivän jälkeen voi lähettää muistutuslaskun?

Muistutuksen avoimesta laskusta voi lähettää milloin vain, mutta kulullisen maksumuistutuksen voi lähettää vasta kun eräpäivästä on kulunut 14 päivää. 14 päivän sääntö koskee tässäkin tilanteessa vain kuluttaja-asiakkaita. Yritysten välillä on voitu sopia poikkeavasta toimintatavasta, ja yleistä onkin että yritykselle maksumuistutus voi tulla jo viikon jälkeen eräpäivästä.

Voiko muistutuslaskun eräpäivä olla heti?

Muistutuksen eräpäivä voi olla heti, mutta käytännössä seuraavan perimistoimen kuluttaja-asiakkaalle voi suorittaa vasta kun muistutuksen päiväyksestä on kulunut 14 päivää. Suositeltavaa onkin merkitä muistutukseen eräpäiväksi 14 päivää päiväyksestä ja ilmoittaa myös mahdollisesta perintään siirtämisestä.

Voiko laskun eräännyttää jouluna tai muuna pyhäpäivänä?

Laskun voi eräännyttää myös pyhäpäivänä, mutta käytännössä eräpäiväksi tällaisessa tilanteessa määräytyy pyhää seuraava arkipäivä. Näin toimitaan jos eräpäivä osuu arkilauantaille, pyhäpäivälle, itsenäisyys- tai vapunpäivälle tai joulu- tai juhannusaatolle.

Lue myös

Scroll to top