vuokravalvonta
vuokravalvonta

Asuinhuoneiston vuokrasopimus

Mikä on vuokrasopimus?

Mitä tulisi huomioida ennen vuokrasopimuksen laatimista?

Mitä tietoja vuokrasopimuksessa tulisi olla?

vuokrasopimuspohja

Mikä on vuokrasopimus?

Vuokrasopimus on osapuolten kesken sovittu kirjallinen sopimus, jossa sovitaan vuokrauksen periaatteista. Vuokrasopimus on molempien osapuolten oikeusturvan kannalta tärkeä laatia aina kirjallisena ennen vuokrauksen alkua.

Vuokrasopimus voidaan laatia niin asunhuoneiston tai liikehuoneiston vuokrauksesta kuin esimerkiksi auton vuokrauksestakin.

Ennen vuokrausta ja vuokrasopimuksen laatimista, on kuitenkin syytä tutustua vuokrausta koskevaan lainsäädäntöön.

Lue lisää: Laki asuinhuoneen vuokrauksestaLaki Liikehuoneiston vuokrauksestaKauppakaariMaanvuokralaki

Mitä tulisi huomioida ennen vuokrasopimuksen laatimista?

Varmista vuokralaisen maksukyky ennen vuokrasopimuksen laatimista

Vuokraukseen liittyy aina riski, koska maksua on harvoin mahdollista ottaa etukäteen. Näin ollen vuokralaisen maksukyky kannattaa varmistaa aina etukäteen tarkistamalla onko vuokralaisella maksuhäiriömerkintöjä.

Maksukyvyn varmistamiseen on olemassa luottotietopalveluja, joiden ominaisuudet ja hinnoittelut voivat toki erota toisistaan. Yksinkertaisimmillaan luottotietojen tarkistus onnistuu nopeasti ja edullisesti.

Varmistetaan, että molemmat osapuolet ovat yhtä mieltä vuokrattavan kohteen tai irtaimiston kunnosta

Ennen sopimusta on tärkeää varmistua myös siitä, ettei osapuolten näkemykset vuokrattavan kohteen kunnosta poikkea toisistaan. Esimerkiksi asuntoa vuokrattaessa on syytä kirjata yhteisesti ylös, mikäli asunnossa on sellaisia jälkiä, jotka eivät kuulu tavanomaisen kulumisen piiriin. Tällöin ei tule vuokrasuhteen päättyessä erimielisyyttä siitä, ovatko kyseiset jäljet vuokralaisen aiheuttamia.

Mitä tietoja vuokrasopimuksessa tulisi olla?

Osapuolten tiedot

Sopimukseen on hyvä kirjata osapuolten nimet, henkilötunnukset (jos kyseessä on yksityishenkilöt),y-tunnukset (jos kyseessä on yritykset), osoitteet ja muut yhteystiedot (esimerkiksi sähköposti ja puhelinnumero).

Vuokrakohde tai vuokrattava asia

Minkä irtaimen esineen tai huoneiston vuokrauksesta kyseisellä vuokrasopimuksella sovitaan?

Vuokranmaksuehdot (summa, eräpäivä),

Minkälaisesta vuokrasta on sovittu, milloin ja kuinka usein vuokraa maksetaan?

Vuokrasopimuksen kesto

Onko vuokrasopimus laadittu toistaiseksi voimassaolevaksi vai onko kyseessä määräaikainen vuokrasopimus?

Takuuvuokran suuruus

Ovatko osapuolet sopineet takuuvuokrasta? Kuinka suuri se on?

Muut osapuolten kesken sovitut oikeudet ja velvollisuudet

Mikäli kyse on irtaimiston vuokrauksesta, on tärkeää sopia missä kunnossa vuokrattu irtaimisto palautetaan. Esimerkiksi auton vuokrauksen osalta sovitaan usein, että auta palautetaan tankattuna.

Mikäli kyse on esimerkiksi mökin vuokrauksesta, voidaan sopia lämmitykseen tai pihan hoitoon liittyvistä asioista.

Osapuolten allekirjoitukset

On tärkeää myös, että vuokrasopimuksesta löytyy molempien osapuolten allekirjoitukset.

Jos osapuolena on yritys, tulisi yrityksen puolesta allekirjoittavalla henkilöllä olla nimenkirjoitusoikeus yhtiön puolesta.

Mikäli osapuolena taas on alaikäinen henkilö, tulee allekirjoitus olla huoltajalta.

Lue lisää: Oikeustoimilaki

Vuokrasopimuspohja

Vuokrasopimuspohjaa ei välttämättä tarvitse tehdä itse, vaan tarjolla on myös maksuttomia vuokrasopimuspohjia.

Asuinhuoneiston vuokrasopimuspohja

Tutustu maksuttomaan vuokrasopimuspohjaan oheisen linkin kautta.

https://sijoitusasunnot.com/vuokrasopimus-pohja-ja-lomake/

Lue myös

Scroll to top